EY granskar landshövdingen kortköp

Tog hem granskningsuppdrag i Kalmar.

erik_skoglund_100x150
Erik Skoglund

Revisionsvärlden har tidigare rapporterat om ett udda granskningsuppdrag i Kalmar, att gå i genom kontokortsutlägg och andra ekonomiska transaktioner kring den förre landshövdingen i Kalmar, Stefan Carlsson. Bakgrunden är avslöjanden om att Carlsson använt länsstyrelseresidensets fasta telefon för att ringa sexsamtal. Revisionsvärlden kan nu rapportera att uppdraget gick till EY med Erik Skoglund, ansvarig för Fraud Investigation and Dispute Services. Han har lovat att göra jobbet för 188 500 kr plus moms.

Uppdraget innebär att gå igenom transaktioner under Carlssons tid som landshövding, 2012 – 2016 men även den ”stöd- och kontrollstruktur” som omgärdar yrkesrollen. Dessutom vill Länsstyrelsen ha en analys av hur den kan införa ett whistleblower-system. Länsstyrelsens budget var slimmad, det framgick redan i upphandlingsunderlaget. Både granskningen och whistleblower-analysen ska göras på max 80 timmar. Enligt inköps- och upphandlingschefen på Länsstyrelsen, Benny Jönsson, skickades upphandlingsunderlaget till även till BDO, Deloitte, PwC och KPMG, men bara EY inkom med anbud.

Stefan Carlsson
Stefan Carlsson

Stefan Carlsson har avgått och fått en behandling för alkoholism. Han står nu till regeringens förfogande för uppdrag. Det är oklart när regeringen kommer att utse en ny landshövding i Kalmar län.

Martin Hammarström

[email protected]