EY granskar biobankprojekt

Jätteprojektet BBMRI under lupp efter kritik mot KI.

EY har på uppdrag av Vetenskapsrådet granskat det stora biobanksprojektet BBMRI, Svensk nationell forskningsinfrastruktur för biobankning och analys av biologiska prover. Dagens Medicin har tagit del av rapporten, som visar tveksamma fakturor, stora skillnader i resursfördelning och utlovade satsningar som inte genomförts. Granskningen initierades efter kritik mot att Karolinska institutet (KI), har utnyttjat sin position för att flytta bidragsmiljoner från BBMRI till egen verksamhet. KI är värduniversitet för projektet som finansieras av Vetenskapsrådet. Total handlar det om cirka 170 miljoner kronor som gått till projektet från Vetenskapsrådet under åren 2010-2015.

Att KI varit värduniversitet samt utsett både styrelse och föreståndare har enligt revisionen lett till en centralisering som sannolikt påverkat förtroendet för ledningen på ett negativt sätt. Revisionsbyrån har också funnit ett antal fakturor som “möjligen felaktigt” kan ha belastat BBMRI och skriver att den budget som först presenterades för Vetenskapsrådet har frångåtts både vad det gäller personal och investeringar.

”Rapporten visar att majoriteten av investeringarna har gått till KI, så det är korrekt att det har funnits en sned balans. Men jag kan utifrån rapporten inte uttala mig om det har varit en vetenskapligt korrekt bedömning, säger Björn Halleröd vid Vetenskapsrådet till Dagens Medicin.

Karin Dahlman-Wright, KI:s vikarierande rektor, uppger till tidningen att rapporten har överlämnats till KI:s internrevision.

Fakta:

  • BBMRI, Svensk nationell forskningsinfrastruktur för biobankning och analys av biologiska prover, ska skapa en nationell infrastruktur för sparande och analys av biobanksprov från patienter och friska frivilliga.logo BMRI
  • Sverige kan få en av världens största biobanker som skulle bli en världsledande resurs. Satsningen skulle göra behandlingen bättre för patienterna och främja svensk medicinsk forskning. 
  • Det är Vetenskapsrådets hittills största satsning på medicinsk infrastruktur.
  • KI är värduniversitet för BBMRI.se, ytterligare åtta universitet är parter.
Martin Hammarström

[email protected]