EY granskar badanstalt i kris

Ebb i kassan efter rättstvister. Nu får EY granska styrelsens och vd:s ansvar.

Strömstads Badanstalt AB hade den 31 mars i år förbrukat det egna kapitalet och behöver ett snabbt ägartillskott från ägaren, Strömstads kommun. Förklaringen är stora kostnader som följd av en rättstvist med Konkurrensverket som bolaget varit indraget i. Konkurrensverket har drivit en mångårig kamp mot Strömstads Badanstalt som driver simhall, kallbadhus och gym på orten. Badanstalten anklagades för ojuste konkurrens med privata företagare på orten. Marknadsdomstolen, som är högsta instans, har dock friad det kommunala bolaget från att ha snedvridit konkurrensen, vilket rapporterats av Bohusläningen.

Nu behövs 700 000 kronor omedelbart för att verksamheten ska fungera fram till hösten, men badanstalten

kallbadhuset
Kallbadhuset i Strömstad

anser sig egentligen behöva hela 1,5 miljoner kronor. Mot denna bakgrund har EY fått ett uppdrag att bedöma om badanstaltens styrelse och vd säkerställt att bolagets verksamhet bedrivits på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen leds av Christina Selin på EY i Göteborg som enligt kommunen kan fakturera 130 000 för uppdraget. EY har ett löpande uppdrag att bistå de förtroendevalda revisorerna i Strömstads kommun.

 

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *