Dystert om digital räkenskapskontroll ersätter revisorn

Företagsrådgivaren och styrelseproffset Dan Brännström skriver här en replik i debatten om hur ekonomisk brottslighet bäst motverkas.

Eftersom Eric de Basso och Mattias Segerbrand adresserat mig i sina repliker vill jag skriva några rader.

Jag hoppas också att vi får en konstruktiv debatt, och inte lika känslomässigt laddad som förra gången revisionsplikten var på tapeten. Och självklart ska vi utmana det gamla och pröva nya sätt att möta förväntningarna på trovärdig och relevant rapportering. Här finns även ett växande samhällsbehov av att säkerställa ett sunt och transparent näringsliv, så fritt från ekonomisk brottslighet som det bara går.

Den digitala utvecklingen erbjuder förstås nya möjligheter. Vi går mot redovisning i realtid, därom råder ingen tvekan. Men att ersätta en livs levande, kompetent och framåtblickande revisor med en digital räkenskapskontroll hos Skatteverket – som Segerbrand är inne på – vore dystert. Det skulle dessutom föranleda oräkneliga onödiga frågor från myndigheten. Motargumentet blir kanske att revisorn kommer in för sent för att till exempel motverka ekonomiska brott, men även revisionen kommer ju att snabbas upp för att en dag ske i realtid.

Både de Basso och Segerbrand lyfter möjligheten att redovisningskonsulten skulle kunna få en större roll i kampen mot ekonomisk brottslighet. Det förutsätter i så fall att aktiebolag utan en revisor skulle ”tvingas” att välja en redovisningskonsult, dvs. en plikt istället för en annan. Inte heller det framstår som en klockren lösning, särskilt om man betänker vad förändringen skulle betyda för redovisningskonsultens yrkesroll, ansvar och risk.

När detta är sagt är för mig det bärande argumentet ändå att det svenska aktiebolaget förutsätter en revisor, annars fyller företagsformen inte den kostym lagstiftaren designat. Bara en sådan sak som att den ofta knepiga frågan om ansvarsfrihet nu kan avgöras utan att en revisor först gjort en professionell bedömning.

Måste då alla ha revisor? Nej, absolut inte. Ett företag som saknar behov av revision kan ju bedriva verksamheten i en annan företagsform. Här föreslår jag att den enskilda firman bör ersättas av något robustare.

Till sist, Segerbrand lyfter även frågan om årsredovisningens relevans. Jag håller med om att den ibland får för stort fokus i vår snabba och föränderliga värld. Men oavsett tempot på verksamhetens resa behövs hållplatser för utvärdering, ansvarsprövning och rådslag inför den fortsatta färden. Årsstämman är en sådan hållplats, och en informativ årsredovisning fyller där en avgörande roll.

Dan Brännström

Värderingsdriven rådgivare, Guldäpplen AB

Åsikterna i artikeln är skribentens egna. Dan Brännström är även Revisionsvärldens ordförande. Vill du också skriva en gästkrönika i Revisionsvärlden? Mejla oss!

Tidigare artiklar i ämnet:

Dan Brännström: ”Välkommen julklapp från Rosenbad

Ulf Bokelund Svensson: ”Slopas äntligen kontrollbalansräkningar? Nytt spännande utredningsdirektiv…

Mattias Segerbrand: Vi måste finna nya vägar för att stoppa kriminalitet

Eric de Basso: Sätt in redovisningskonsulten i kampen mot ekonomisk brottslighet

Martin Hammarström

[email protected]