Vi måste finna nya vägar för att stoppa kriminalitet

Mattias Segerbrand på Saldo Redovisning kommenterar här den nya statliga utredning som bland annat ska titta på återinförd revisionsplikt för småföretag. I en tidigare krönika välkomnade Dan Brännström utredningen.

Dan, det är alltid intressant att läsa dina åsikter, vi har haft ett gäng möten med bra dialoger, uppskattar det. När det gäller din önskan om ett återinförande av revisionsplikten vet jag inte riktigt om jag är av samma åsikt.

Både FAR och Srf konsulterna vurmar för sina titlar auktoriserad revisor och auktoriserad redovisningskonsult. Och absolut, sådana kontrollerande titlar eller organ kan motverka brottslighet. Själv är jag kluven till vad som är bäst. Egentligen vill jag inte behöva kontrollerande organ. För det är ju så att den stora massan får betala priset av att en ”mindre” grupp är kriminella. Men vad gör vi? Hur kan vi klara det ändå? Jag vet faktiskt inte, men jag vill inte ha en debatt i för och emot. Jag vill ha en dialog till hur vi faktiskt kan lösa detta utan att måla i svart eller vit.

Idag har tex redovisningskonsulter en anmälningsplikt mot ekobrott ifall vi upptäcker något brottsligt, kan detta stärkas? Kan transaktioner från bolag automatiskt ge signaler för en starkare kontroll? Kan vi tex ställa krav på programvaruleverantörerna? Finns garanterat en uppsjö möjligheter via de verktyg vi idag har omkring oss.

Det sägs ibland att redovisningskonsulternas årsredovisningar inte håller måttet. Varför har vi ens årsredovisningar, låt all rapportering ske via Skatteverket som dessutom är en kontrollerande instans. Låt tekniken hjälpa Skatteverket till denna kontroll, vi vinner dessutom att all redovisning då kan bli offentlig direkt vid inlämnandet i stället för att det är som nu då den först blir offentlig när årsredovisningen är klar. I dagen snabba värld så är det i min mening en katastrof att inte kunna följa hur det går för Sveriges företagare IRL och då genom teknik kunna kontrollera varje inlämning. Gör ett krav på att inlämning måste ske till Skatteverket varje månad, eller varför måste det göras en inlämning, låt det ske från programvaran direkt till Skatteverket. Kanske skall auktorisera programvarutillverkarna och lagföra en redovisning via dessa system. Ställ krav på företagaren.

Jag ser tyvärr en eftersläpning av hela den ekonomiska strukturen då det också måste väntas på en revisor som skall granska. Låt detta ske i realtid i en teknisk lösning mellan programvara och Skatteverk.

Då får alla Sveriges revisorer, som i min värld är extremt kunniga, äntligen chansen att se framåt och verkligen lyfta och hjälpa Sveriges företagare i stället för att kontrollera historien. Det blir en framtids- och samhällstjänst för Sverige.

Revisorer och redovisningskonsulter – oavsett titlar – bör lyfta blicken och se framåt för det är där vi kan göra störst nytta. Låt inte den i särklass största andelen företagare behöva betala för att dessa kriminella inte gör rätt för sig. För ärligt, det har ju fungerat fantastiskt bra utan revisionsplikten för en solklar majoritet. Vi måste finna andra vägar för att stoppa denna kriminalitet.

Låt oss föra en dialog hur. En debatt för eller emot revisionsplikten blir bara låst.

Mattias Segerbrand
Kreativ ledare och fortfarande auktoriserad redovisningskonsult
Saldo Redovisning

Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Tidigare krönikor i ämnet av
Dan Brännström: ”Välkommen julklapp från Rosenbad
Ulf Bokelund Svensson: ”Slopas äntligen kontrollbalansräkningar? Nytt spännande utredningsdirektiv…

Vill du också skriva en gästkrönika i Revisionsvärlden? Mejla oss!

Martin Hammarström

[email protected]