11 frågor och svar om digital årsredovisning

Får en redovisningskonsult skriva under fastställelsen? Kan man signera digitalt men lämna in på papper? Här är svaren.

Sponsrat innehåll från Visma Spcs

Många ställer frågor om digital inlämning och signering.

När är fastställelsedag?

Dagen för årsstämman är alltid fastställelsedag. Årsredovisningen är normalt signerad av alla före stämman. Digitala signaturer kan underlätta arbetet med att få alla signeringar på plats i tid eller samma dag.

Ska årsredovisningen skrivas under av hela styrelsen innan inlämning?

Ja, alla måste ha signerat innan inlämningen annars får bolaget ett så kallat föreläggande och måste lämna in igen.

Har årsredovisningen lämnats in om den signerats i Visma Sign?

Nej, det betyder bara att ett dokument har signerats elektroniskt istället för med bläck. För att lämna in digitalt måste man logga in i Bolagsverkets inlämningstjänst och gå de steg som krävs.

Kan man använda olika format/medier – att årsredovisningen lämnas in digitalt och revisionsberättelsen på papper?

Nej, båda måste vara digitala. Om det är olika format så får bolaget ett föreläggande och måste lämna in i samma format.

Kan man signera årsredovisningen och revisionsberättelsen digitalt men sedan lämna in dem på papper?

Ja. Bifoga loggen från tjänsten som hanterar signaturer, som visar vem som skrivit under vad och när. Undantag är signaturen på fastställelseintyget. Det ska vara i bläck om årsredovisningen lämnas in på papper.

Kan en redovisningskonsult lämna in årsredovisningen digitalt för sig och revisorn lämna in revisionsberättelsen digitalt för sig?

Ja, årsredovisningen kan upprättas och lämnas in från en programvara och revisionsberättelsen upprättas och lämnas in från en annan programvara som har stöd för det. När fastställelseintyget ska signeras är det dock viktigt att båda är (digitalt) inlämnade.

Kan fastställelseintyget skrivas under innan revisionsberättelsen är inlämnad?

Ja, men det blir ett föreläggande och årsredovisningen måste kompletteras inom två veckor. Möjligheten att signera fastställelseintyget innan revisionsberättelsen är inlämnad finns för de som är ute i sista minuten och vill undvika förseningsavgift på 5000 respektive 10000 kronor, för för sent inlämnad årsredovisning.

Vad händer om fastställelseintyget inte skrivs under inom 21 dagar?

Årsredovisningen tas bort automatiskt och får laddas upp på nytt.

Ska fastställelseintyget skrivas under av alla i styrelsen?

Nej, bara en företrädare. Det ska vara en styrelseledamot eller vd.

Går det att se var årsredovisningen befinner sig i processen?

Ja, Visma har totalt sex olika statuskontroller från Bolagsverket.

Vad gäller vid likvidation?

Ännu går det inte att skicka in årsredovisningen digitalt för ett företag som är i likvidation. På sikt kommer det att gå.

I Sverige väljer flest småföretagare Visma Spcs för sin bokföring, fakturering och lönehantering.

Läs mer om digital inlämning av årsredovisningen.

Sponsrat innehåll från Visma Spcs

Redaktionen

[email protected]