“Blir ett väldigt tryck när vi närmar oss december”

Visselblåsarfunktion obligatoriskt för fler bolag från nästa år.

Richard Mårtensson

I december blir EU:s visselblåsardirektiv ny lag i Sverige. En lag som kortfattat innebär att företag och organisationer med fler än 250 medarbetare måste tillhandahålla kanaler för en anonym rapportering av missförhållanden. 2022 gäller detsamma för företag med 50 anställda. Rapportering ska kunna göras skriftligt eller muntligt till en oberoende och självständig part. Något som öppnar upp för nya affärsmöjligheter. RV har pratat med tre företag om deras visselblåsartjänster och syn på marknaden.

“Det råder ingen tvekan om att det finns en växande marknad för visselblåsartjänster. Men det gäller att vara noggrann när man köper in tjänsten”, säger Richard Mårtensson, seniorkonsult och delägare i det Falunbaserade företaget Human Heart, som är specialiserade på arbetsplatsutredningar.

Den visselblåsarlösning som Human Heart har tagit fram är ett samarbete med it-bolaget Consid och advokatfirman Glimstedt. Richard Mårtensson och hans kollegor är ansvariga för mottagarfunktionen och utredning av det som rapporteras in. Han menar att det är viktigt att se tjänsten som ett trygghetssystem där utredningen är helt avgörande. Den metod som Human Heart jobbar efter heter RUM, ”Rättssäker utredningsmetodik för arbetslivet”. En metodik som Richard Mårtensson har utvecklat tillsammans med advokaten Cecilia Malm på Glimstedt.

“Vi lägger fokus på att det ska vara tryggt för den som rapporterar, rättssäkert för den som pekas ut och en IT-miljö som inte blandar in programvaror eller plattformar från annat land”, säger Richard Mårtensson.

Annelie Demred

Annelie Demred, VP Strategy and Growth på Varbergsbaserade bolaget Whistelink, lyfter också frågan om säkerhet.

“Vi håller datasäkerhet extremt högt. Vi erbjuder en webbaserad SaaS-lösning och har byggt vår plattform helt i enlighet med det nya EU direktivet. Den är GDPR compliant och all hosting finns i Sverige. Vi är också ISO-certifierade”, säger Annelie Demred.

Hon och hennes kollegor har stor erfarenhet av uppföljning av regelverk, inte bara rörande visselblåsning utan också av modering av användar-genererat innehåll på internet i över 10 år. Med den erfarenheten som grund har de vidareutvecklat en helt webbaserad visselblåsartjänst med ett ”adaptivt gränssnitt” där det går att rapportera oegentligheter via mobil, padda och dator.

“Vår hypotes är att mindre revisions- och advokatbyråer, juristfirmor, HR och liknade bolag, som är jättebra på att utforma policy, driva utredningar och att implementera code of conduct kommer att använda vår tjänst. En liten aktör bygger inte en egen teknisk lösning”, säger hon.

Tjänsten finns på 30 språk och i dagsläget har Whistelink cirka 100 kunder i Sverige men de satsar även internationellt. Annelie Demred säger att det är svårt att uppskatta hur stor marknaden är men att det finns en ökad efterfrågan kan hon konstatera.

“Vi har sett en ökad aktivitet bara senaste halvåret med en viss eftersläpning i södra Europa. Det kan vara drivet av att konkurrenter är ute och pratar eller de många visselblåsar-casen som har uppdagats på senare tid. Jag tror att det blir som med GDPR, ett väldigt tryck när vi närmar oss december. Vi hoppas att det inte bara ska vara på grund av den nya lagen utan att organisationer och företag faktiskt vill ha en visselblåsarlösning då det är värdeskapande både utifrån ett bolagskulturen och för att kunna stå sig bättre i konkurrensen i nya affärer. Jag tror att en visselblåsarfunktion kommer vara ett krav i till exempel offentliga upphandlingar”, säger Annelie Demred.

Cecilia Cederberg

PwC erbjuder en helhetslösning med allt från visselblåsartjänster, utredningar och IT-forensik. De märker också av ett ökat intresse. Cecilia Cederberg som är ansvarig för Forensic services ser värdet av att kunna helheten, att kunna bygga en kommunikation och en tydlig process för att hantera ett tips. Men hon lyfter också styrkan i en internationell närvaro.
“Det handlar om att kunna både språk och kultur samt att veta hur man säkrar dokumentation och bevisning i en utredning. I Sverige har vi till exempel en stor digital tillgång men i andra länder ser det inte ut så. Det här är något som våra kollegor på plats i dessa länder vet hur man gör och där kan vi jobba heltäckande med att hjälpa våra kunder”, säger hon.

En annan aspekt som är viktig för utredningens kvalitet är snabbhet. Även där är det en fördel med att vara en stor organisation som snabbt kan sätta igång en utredning och säkra bevis. Något som är kritiskt till exempel vid ekobrott som sedan ska gå till en polisanmälan och en rättslig prövning.

Frågan är då vad som är vinsten för företag och organisationer med att ha en visselblåsartjänst? Kommer det ha en effekt på arbetsmiljön eller är det bara något som görs för att man måste? Cecilia Cederberg säger att hennes erfarenhet är att många organisationer verkligen vill utreda trots att det är en väldigt tuff process.

“Alla kan råka ut för oegentligheter. Jag har jobbat med många bolag som har varit med om en kris och det är väldigt tufft i början. Men hanteringen av krisen ger viktigt kunskap och får dem att börja jobba på ett annat sätt. När man väl har hittat den vägen känner företaget både en stolthet och en tillit. Jag upplever att det finns en otrolig kraft att kunna förändra”, säger Cecilia Cederberg.

Mari Louise Paulson

[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *