”Vår chef var väldigt förstående”

KPMG-konsulter tog tjänstledigt för att utveckla app.

Jens Söndergaard och Martin Modig. Foto KPMG.

KPMG-konsulterna Jens Söndergaard och Martin Modig tog tjänstledigt och startade företaget Brickstack tillsammans för att utveckla ett mobilspel. Detta ledde till att frågespelet TimeWise föddes.

Steget från konsult till spelutvecklare kan tyckas långt, men redan när de jobbade tillsammans på KPMG:s avdelning Transaction Services hölls en rullande frågesportsturnering online på avdelningen under flera år. Nu är de tillbaka på revisionsjätten igen. Båda framhåller att den erfarenhet som de fått är användbar i deras projekt. Bland annat att tänka ett steg längre i analyser och bättre projektledning. Fördjupade diskussioner med kunder och en bättre förståelse för komplexa delar som finns i praktiken i ett företag är andra plus av det egna företagandet.

Vilka har varit de största skillnaderna mellan att driva startup och jobba som konsult?

“Att äga alla beslut själv. Som konsult ger man ju hela tiden förslag kring hur man tycker att ens uppdragsgivare skall resonera och besluta. Som entreprenör får man istället själv gå från problem till lösning och genomförande samt följa upp resultaten av dessa beslut över längre perioder”.

Under vilken period jobbade ni heltid med Brickstack?

“Vi arbetade heltid med TimeWise under produktens praktiska utvecklingsfas, som sträckte sig från tidig vår till höst 2017, efter att under några månader ha utvecklat den som teoretisk pappersprodukt och förberett så långt det var möjligt på kvällar och helger utanför konsultlivet”.

Vad sa cheferna när ni ville ha tjänstledigt?

“Vår chef var väldigt förstående och stöttande inför det faktum att vi ville slänga oss in i någonting helt okänt för en tid. Hans svar ‘det är ju trots allt entreprenörer som skapat mycket av tillväxten i vårt land’ visar på en modern syn på arbete. Han var samtidigt väldigt tydlig med att han såg fram emot vår återkomst till konsultlivet och det kändes förstås tryggt”.

Vem driver Brickstack nu när ni är tillbaka på byrån?

“Just nu driver vi själva både Brickstack och konsultar. Vi tar hjälp av konsulter som kan sköta stora delar av den praktiska vidareutvecklingen av spelet när vi arbetar. Strategiarbetet förläggs till kvällar och helger”.

Hur ser planerna ut, går det att tjäna pengar på Timewise?

“Planerna är att nå ut så brett vi kan och vidareutveckla produkten enligt spelarnas önskemål. Vi är både optimistiska och ödmjuka inför hur marknaden för vår produkt ser ut. Intäktsmodellen för den här typen av spel är nästan uteslutande så kallad ”freemium” där appen är gratis att ladda ned med möjlighet till köp i appen för att förhöja spelupplevelsen. Det är en ganska binär affärsmodell som antingen flyger eller dyker då produkten är väldigt skalbar samtidigt som stora volymer krävs i en miljö av små intäkter per användare.”

Hur stora blev intäkterna 2017?

“TimeWise lanserades precis innan årets slut så intäkterna hann inte bli någonting att skryta med även om volymtillväxten var stark redan från start”.

Hade ni gått tillbaka till KPMG om Brickstack lyft ordentligt?

“Vår initiala plan var att gå i mål med produktutvecklingen och lansera TimeWise under tjänstledigheten. Vi lyckades med det och huruvida Brickstack nu lyfter får framtiden utvisa men vi höjer målen hela tiden och för närvarande har vi en setup som fungerar samt en plan framåt trots att vi båda är tillbaka som konsulter. Med fortsatt tillväxt kommer vi förstås till en punkt där vi måste ta beslut kring om vi är bäst lämpade att driva igenom en geografisk expansion eller om vi bör söka hjälp från en mer erfaren aktör”.

Finwire

[email protected]