BDO:s kunder nöjdast

BDO toppar för fjärde året i följd prispallen när SKI rankar byråerna efter kundnöjdhet. Men som helhet har revisionsbranschen mindre nöjda kunder än i fjol.

BDO är nöjda med förstaplaceringen i rankningen från Svenskt Kvalitetsindex, SKI, som bygger på kundintervjuer.

”Det är ett oerhört glädjande besked att vi lyckats hålla vår förstaplacering även i år vilket jag ser som ett bevis på vår jämna kvalitet och höga serviceanda”, säger BDO:s vd Carl-Johan Kjellman i ett pressmeddelande.

På andra plats hamnar Mazars, som inte var med i fjolårets studie, och på tredje plats PwC som får ungefär samma betyg som i fjol. EY klättrar i rankningen medan både KPMG, Deloitte och Grant Thornton har lägre poäng än i fjol.

Revisionsbranschen som helhet tappar 2,5 enheter på den 100-gradiga skalan, men SKI tycker ändå att revisionsbranschen i jämförelse med andra branscher har relativt nöjda kunder. Andelen klagande kunder är dock fortsatt hög. Klagomålen handlar mest om arvoden och prissättning. Något kunderna efterfrågan är byråer som ser helheten och har områdesövergripande och gränsöverskrivande kunskap.

Carl-Johan Kjellman mindre1
Carl-Johan Kjellman, vd BDO

”Man bör ha större anpassningar till verksamhetsstorlek och bransch”, skriver SKI i en sammanställning av studien.

Kundnöjdhet revisionsbolag 2016 (2015 års poäng inom parentes)

  1. BDO: 79,5 (79,3)
  2. Mazars: 78,0 (-)
  3. PwC: 77,6 (77,5)
  4. EY: 75,3 (73,6)
  5. Deloitte: 74,6 (76,8)
  6. KPMG: 73,3 (76,5)
  7. Grant Thornton: 72,4 (76,8)

Övriga: 73,4 (82,5)

Branschen totalt: 74,4 (76,9)

Källa: SKI

Fotnot: Studien bygger på nära 2200 telefonintervjuer som utförts under maj månad av EVRY.

Martin Hammarström

[email protected]