BDO:s italienska dragning

Italienska BDO tar på ett bräde över 50 anställda, inklusive sju partner, från konkurrenten Grant Thornton. Kuppen skedde vid årsskiftet och har rönt stor uppmärksamhet i Italien. De nya BDO-anställda arbetar enligt ett pressmeddelande med såväl redovisning som rådgivning och finns från och med årsskiftet på BDO-kontoren i Milano, Bergamo, Novara, Verona och Vincenza. Efter kuppen har BDO Italy 700 anställda på 20 kontor. Italienska Grant Thornton, som använder varumärket Ria Grant Thornton, har enligt webbplatsen 250 anställda (varav 19 delägare) vid 15 kontor som erbjuder ”revision och redovisning med nationella rötter”. BDO tycks således ha tagit en femtedel av Ria Grant Thorntons anställda.
BDO genomförde i hösten 2015 en liknande kupp i Österrike i vilken 65 anställda, varav 10 delägare värvades, även denna gång från Grant Thornton. I andra delar av världen, som i Hong Kong och Sydafrika, har de två firmorna i stället tillkännagivit samgåenden.

Förre chefen för BDO Danmark, Anders Heede, som idag är chef för området EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) vid BDO International i Bryssel kommenterar i pressmeddelandet affären såhär:
“Med det här steget befäster vi BDO:s ställning på en viktig marknad och vi bygger vidare på de senaste årens imponerande utveckling för bolaget. Jag är säker på att vi kommer att få se fler samgåenden de närmaste månaderna och BDO avser att vara med när revisionsbranschen konsolideras”.

Martin Hammarström

[email protected]