”Deloitte hjälper kunder bilda Panamabolag”

Revisionsjättar under lupp i SvD.

Hittills har revisionsjättarna inte nämnts i de så kallade Panamadokumenten, men en anonym källa säger till Svenska Dagbladet att det beror på att revisionsbolagen tillhandahåller vissa skattetjänster genom ”dolda” dotterbolag. SvD har även tagit del av ett dokument från Deloitte med frågor och svar om vad som gäller när man sätter upp ett holdingbolag i länder som Panama, Peru och Caymanöarna. Till exempel besvaras frågor om holdingbolag, vilken bolagsskatt som råder och vilken lagstiftning som gäller i de latinamerikanska och karibiska länderna.

I artikeln framstår KPMG och PwC som mest defensiva av de fyra stora byråerna, när det gäller skatterådgivning.

”Vi har med anledning av Panama­läckan gjort en rundfrågning internt i KPMG i Sverige för att säkerställa att policyn har efterlevts. Och slutsatsen är att oss veterligen har vi inte medverkat till denna typ av upplägg vare sig på det ena eller andra sättet”, säger Björn Bergman till SvD.

Enligt FAR:s generalsekreterare Dan Brännström har branschens skatterådgivare blivit mycket försiktigare med tiden, bland annat tack vare att branschorganisationens införde auktorisation av skatterådgivare med särskild etikutbildning och kvalitetskontroller.

”Den som ger råd på skatteområdet måste därför tydligt kommunicera de risker som olika åtgärder kan medföra. Om kunden väljer att genomföra ett riskfyllt upplägg som inte tål dagens ljus ska rådgivaren lämna uppdraget”, säger Dan Brännström till tidningen.

Martin Hammarström

[email protected]