”Aldrig varit så svårt att vara ledare i den här branschen”

Digitalisering ställer stora krav på byråcheferna.

Erik Arwinge

Under FAR:s branschdagar i veckan diskuterades inte oväntat digitalisering. En insikt var att digitalisering inte bara bara handlar om teknik och utan även väldigt mycket om ledarskap. De anställda måste känna motivation snarare än rädsla och förstå vad som krävs, ned på individnivå.

”Skaffa en motiverande målbild, en bild av vart vi ska.  Hur ska byrån se ut om ett antal år?”, säger samtalade Erik Arwinge, affärsutvecklingschef och Chief Digital Officer på BDO.

Henrik Brinkhagen, vd på digitaliseringskonsulten Claremont, anser att målbilden är viktig men pekar också på att den kan verka övermäktig och abstrakt. I så fall bör förändringsresan delas upp i ett antal konkreta delmål.

Henrik Brinkhagen

”Sätt upp delmål och börja agera, våga justera efter hand. Man får göra fel”, säger Henrik Brinkhagen.

Ledningen måste vara enig om målbilden och den måste kommuniceras så att alla anställda vet vart byrån är på väg. För att byråns anställda ska vilja och kunna följa med på digitaliseringsresan ställs höga och delvis nya krav på ledningen.

”Min upplevelse är att det aldrig varit så svårt att vara ledare i den här branschen än idag”, säger Erik Arwinge.

”Ledarskapet i en framgångsrik digital verksamhet handlar om att skapa förutsättningar snarare än att styra. Fokusera mer på de medarbetare som vill och kan, lägg inte all din kraft och energi på dem som inte vill ha förändring”, råder Henrik Brinkhagen.

De två digitaliseringsexperterna är eniga om att chefen inte måste kunna det tekniska i detalj.

”Det handlar inte om bits och bytes, det handlar om att hålla sig au jour. Viktigast är förmågan att se vilka digitala hjälpmedel som är relevanta för dina kunder. På de mindre byråerna kan man inte bygga lösningarna själva. Man måste kroka arm med andra företag”, säger Erik Arwinge.

Det är dock viktigt att avsätta tid och engagemanget för att kunna skapa byråns målbild.

”Du måste avsätta tid för omvärldsbevakning. Det finns branscher som ligger före oss. Utgå från kunden, vart kunden ska och hur kan du hjälpa till”, säger Henrik Brinkhagen.

Martin Hammarström

[email protected]