Inga löften om nya utbildningsplatser från YH-myndigheten

Christer Bergqvist

Förra krönikan var ett öppet brev från Roland Sigbladh och Mikael Carlson på branschorganisationen Srf konsulterna. Här svarar Christer Bergqvist, verksamhetschef på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utbildningar till redovisningsekonom hör till en av yrkeshögskolans större och över tid stabila utbildningsinriktningar räknat i antal platser, i år beviljades 870 platser. Utbudet av beviljade utbildningsplatser har ökat något under senare år, utifrån den efterfrågan som finns av denna kompetens.

En väsentlig förutsättning för att bevilja utbildningar inom yrkeshögskolan är att det finns en tydlig efterfrågan att de utbildningar som bedrivs ger bra resultat och håller hög kvalitet. En annan och lika viktig förutsättning är att det finns en stark arbetslivsmedverkan i genomförandet av utbildningarna, att arbetslivet engagerar sig i ledningsgrupper för utbildningarna och att det finns relevanta LiA platser (lärande i arbete) för de studerande när de gör sin praktik ute på företagen.

I våra bedömningar av vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan är naturligtvis den information som finns i ansökningar central. Annan information vi tar i beaktande är bland annat information från branschen, från regionalt utvecklingsansvariga i landets regioner och län, statistik över sysselsättning och pensionsavgångar och annan relevant information som visar på efterfrågan och prognoser. I vår bedömning tar vi också hänsyn till det utbud av utbildningsplatser inom den aktuella utbildningsinriktningen.

Eftersom vi ständigt måste prioritera mellan många olika utbildningar som på olika sätt är viktiga för landets tillväxt och välfärd, är det sällan möjligt att helt tillmötesgå de behov enskilda branscher har. Tyvärr finns en risk att yrkeshögskolan endast kan täcka en del av det behov som finns inom en bransch eller ett yrkesområde, samtidigt är inte yrkeshögskolan den enda utbildningsformen som kan leda till en yrkesroll som redovisningsekonom. Inom området arbetar även personer med högskoleutbildning och de som via internutbildningar kompetensutvecklat sig.

Christer Bergqvist, verksamhetschef på Myndigheten för yrkeshögskolan

Redaktionen

[email protected]