KPMG-namnet säljer utbildningar

Startar nätbaserade KPMG University tillsammans med utbildningsföretag.

Björn Johansson

I vår startar företagsutbildningar under varumärket KPMG University, en virtuell utbildningsplattform som Sveriges största privatägda utbildningsgrupp Lexicon startar tillsammans med KPMG. KPMG står för kursinnehållet, Lexicon för det administrativa. I dagsläget finns kurser inom 30 ämnen.

”Det här är en spännande satsning där KPMG:s samlade kompetens kombineras med Lexicongruppens förmåga att utveckla och paketera marknadens mest moderna, professionella och träffsäkra utbildningslösningar”, säger Mats Johansson på Lexicon University, i ett pressmeddelande.

Björn Johansson som är ansvarig för KPMG University, ser flera fördelar med nätbaserad utbildning.

”Vi kommer kunna erbjuda en stor mängd utbildningar som skräddarsys till olika kunder. Vi kan nå ut till alla geografiska orter, flera kan gå utbildningar oftare och mera flexibelt i tid och inbesparingar kan göras i transport- och uppehållskostnader för kunderna”, säger KPMG:s skattespecialist Björn Johansson som är ansvarig för KPMG University.

På sikt vill KPMG University i samarbete med universitet och högskolor utveckla kurser som ger högskolepoäng.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se