Visma gör förvärv inom digital HR

Visma Group köper Kalmarbaserade Comenius, som utvecklat en molnbaserad Talent Management-plattform. Det skriver Barometern.

Jan Ivar Borgersen, divisionansvarig för Visma Affär, kommenterar affären så här:

”Comenius är ett flexibelt och kundinriktat företag som tydligt visar stark kompetens och kunskap i sitt team. Det är med stolthet vi berättar att Comenius nu är en del av Visma och vi ser fram emot att expandera servicen för både existerande och nya kunder.”

Comenius har cirka 50 anställda och omsatte 2015 66 Mkr.

”För att utveckla verksamheten vidare var det viktigt att hitta en ägare med en stark lokal och internationell marknadsposition och kunskap”, säger Comenius vd Niklas Gunnebrant.

Martin Hammarström

[email protected]