”Vi vill vara regeringens expertmyndighet”

Revisorsnämnden byter namn.

Nej, det är inget skämt – den 1 april byter Revisorsnämnden namn till Revisorsinspektionen.

”Namnet Revisorsinspektionen speglar bättre vad vi gör, 85 procent av vår verksamhet är tillsyn. Vi vill vara regeringens expertmyndighet när det gäller revisorer och revisionsfrågor”, säger chefen för Revisorsnämnden Per Johansson.

Namnbytet framgår av regeringens budgetproposition för 2017 där den föranleder en rad lagändringar, bland annat Aktiebolagslagen och Revisionslagen.

per-johansson2
Per Johansson

”Genom ett namnbyte till Revisorsinspektionen, som bättre återspeglar myndighetens verksamhet, betonas myndighetens nuvarande och i framtiden förstärka tillsynsuppgift. Det nya namnet föreslås gälla från och med den 1 april 2017”, skriver regeringen i budgetpropositionen.

En ny logo ska presenteras om någon månad och namnbytet är spikat när regeringens budget klubbas i riksdagen. Justitiedepartementet har skrivit en promemoria om namnbytet och skickat ut på remiss till diverse myndigheter och organisationer som FAR och Svenskt Näringsliv. Ingen hade några invändningar.

Martin Hammarström

[email protected]