”Vi är ganska kräsna”

Frans Blom, vd för Modern Ekonomi, vill fortsätta förvärven men köper inte vilken byrå som helst.

Ändring av metadata kräver upphovsmannens tillstånd.
Frans Blom

Modern Ekonomi är redovisningsbyrån som handlas på First North och som på 10 år gått från 36 anställda till 160. Tillväxtreceptet stavas organiskt tillväxt parat med förvärv. Byrån finns idag på 15 orter i landet i Mellansverige och vid Norrlandskusten. Men det räcker inte för vd Frans Blom – bolaget ska växa vidare:

”Det finns stora fläckar på kartan där vi gärna vill vara, både söderut och norrut. Skåne är intressant eftersom näringslivet där är orienterat mot Danmark och kontinenten.  Det öppnar affärsmöjligheter även för oss”, säger Frans Blom.

Under 2015 köpte ni en byrå i Ludvika men i år har det inte blivit något förvärv. Varför?

”Ibland tar det tid mellan affärerna. Vi köper ett livsverk. Ofta tar det 2-3 år mellan den första kontakten tills avtalet är underskrivet”, säger Frans Blom, som pekar på att även om det inte blivit något förvärv hittills under 2016 så har bolaget expanderat organiskt genom att öppna ett nytt kontor i Jönköping.

Hur är tillgången på byråer att köpa?

”Det finns byråer, men vi är ganska kräsna och köper inte vad som helst”, säger Frans Blom.

När börjar egentligen skalfördelarna i den här branschen?

”Vi har redan nu ny kommit upp i den massa vi behöver för att kunna anställa specialister som kan hjälpa hela koncernen med specifika redovisningsfrågor. Vi har några sådana experter och de kommer att bli fler”, säger Frans Blom.

Vad är det ni söker vid förvärv?

”Byråerna ska ha minst fem anställda och de ska ha duktiga konsulter. Dessutom är det viktigt att ägaren blir kvar en tid efter försäljningen, gärna i två år eller mer. Det är viktigt med ett mjukt ägarskifte, både för kunder och anställda”, säger Frans Blom.

Lönsamheten i Modern Ekonomi har varierat kraftigt över åren. Räkenskapsåret 2013-2014 var nettomarginalen hela 11 procent, andra år har koncernen gjort förlust. Det senaste kvartalet blev resultatet efter finansnetto minus 5,3 Mkr, vilket delvis förklaras med flytt- och sammanslagningskostnader när två kontor i Göteborg slogs samman och flyttade in på en ny adress: Ekelundsgatan 5, nära domkyrkan.

”Visst har det varit turbulent, men det är viktigt för oss att sitta tillsammans. Det är ett jätteduktigt gäng vi har i Göteborg, och det är vårt största kontor”, säger Frans Blom, som själv arbetar mest från huvudkontoret i Västerås.

Ni erbjuder redovisning, skatt, löneadministration och till och med inkasso. Ni vill inte bredda er till revision?

”Nej, revision och redovisning är två skilda yrken. Många av de redovisningsbyråer vi förvärvat hittills har sett det som en fördel att vi är inte har revision. Det är litet ideologi”, säger Frans Blom.

Modern Ekonomi omsätter cirka 130 Mkr/året och det senaste året har koncernen gjort nollresultat.

”Vid sidan av flytten i Göteborg har vi också gjort ganska stora investeringar i it-system, men nu bedömer jag att vi kan fördubbla vår storlek inom den befintliga kostymen”, säger Frans Blom.

Hur mycket kostar det att vara noterad?

”Visst kostar det en del. Dels direkta kostnader som att ha aktien monterad på en marknadsplats, dels indirekta kostnader som att tala med investerare. Det är inte överdriva kostnaderna, det är stora fördelar också”, säger Frans Blom.

Vilka fördelar?

”Våra aktier är ytterligare en valuta att använda vid förvärv. På de nivån som vår aktie handlas på idag är det kanske inte så viktigt, men i framtiden kan det få stor betydelse”, säger Frans Blom.

Aktien har redan stigit med över 20 procent i år, hur kan ni höja kursen ytterligare?

”Genom att följa vår strategi och öka lönsamheten. Dessutom måste vi öka omsättningen i aktien, då blir den mer attraktiv för investerare”, säger Frans Blom.

Martin Hammarström

[email protected]