”Vi skriver väldigt många offerter just nu”

Nya EY-chefen Jesper Nilsson om byrårotation och om hur han ska få unga att stanna fler år på byrån.

EY Stockholm

Revisionsvärlden träffar EY:s nya vd Jesper Nilsson på huvudkontoret på Jakobsbergsgatan i Stockholm. Det är tidig eftermiddag men dagsljuset har svårt att leta sig ned genom ljusgården i mitten av tegelbyggnaden, uppförd 1910-1912 för Kungliga Telegrafverket. I lokalerna för kundmöten råder en stilla julstämning men EY-chefen avslöjar att det råder flyttkaos högre upp på kontorsplanen.

”Vi flyttar om och byter till aktivitetsbaserade kontor för att kunna fortsätta växa. Vi nådde en gräns där vi var tvungna att antingen flytta eller införa flexibla arbetsplatser. Nu kan vi sitta på den här adressen i ytterligare några år. Det känns bra, även om det är stökigt just nu”, säger Jesper Nilsson.

Samtliga 1300 anställda på huvudkontoret förlorar det egna skrivbordet – även vd.

”Just nu har jag mina grejer i en flyttkartong eftersom jag inte fått någon hurts ännu”, säger han.

Den nya EY-chefen är auktoriserad revisor specialiserad på finanssektorn. Handelsbanken, Alecta och FOREX Bank är några av hans revisionsklienter. Därmed berörs Nilsson direkt av de nya regler om byrårotation som infördes tidigare i år och som innebär att banker och försäkringsbolag inte får ha samma revisionsbyrå i mer än tio år. Dessutom begränsas byråernas möjligheter ytterligare att ha revisions- och rådgivningsuppdrag samtidigt.

”Reformen märks redan på så sätt att antalet upphandlingar och förfrågningar om revisionsuppdrag har ökat betydligt. Vi skriver väldigt många offerter just nu”, säger Jesper Nilsson.

Många bolag som tvingas byta revisor har haft samma byrå i decennier. Hur duktiga är de egentligen på att upphandla revision?

”Börsbolagen är överlag duktiga, de vet i allmänhet vad de ska fråga efter.”

Betyder fler upphandlingar ökad prispress på revision?

”Just nu ser vi ingen ökad prispress inom revision som följd av alla upphandlingar, men det är litet tidigt att säga vilka konsekvenser reformen har på längre sikt.”

Vissa tror att fler upphandlingar kan öppna upp för medelstora byråer som Mazars, BDO och Grant Thornton, som gärna vill ha fler uppdrag bland publika bolag. Vad tror du?

Jesper Nilsson

”Jag tror att uppdelningen av marknaden kan bli ännu större än idag. Arbetet med att hantera de krav den nya lagstiftningen ställer tror jag kan medföra att big four kommer att koncentrera sig på de större bolagen och inte riktigt orkar med resten. Det skulle eventuellt kunna öppna upp för de medelstora byråerna när det gäller mindre bolag på Stockholmsbörsen och på de övriga handelsplatserna”, säger Jesper Nilsson.

Han tror till och med att de nya reglerna kan leda till att en del mindre företag inom bank och finans kan få svårare att hitta en kvalificerad revisor.

”För vissa reglerade företag finns krav på licensiering av FAR och många av dessa licensierade revisorer arbetar på big four, dock inte alla. Frågan är om revisorerna med licens räcker även för de litet mindre finansbolagen”, säger Jesper Nilsson.

EY-chefen tror att den ökade byrårotationen kommer att kräva ett ”nytt strategiskt tänk för hela branschen”. Det gäller att planera framåt i tiden mer långsiktigt än idag. I det fall en byrå vill positionera sig för att vinna ett större revisionsuppdrag måste man i god tid planera för att fasa ut vissa rådgivningsuppdrag.

”I andra fall kommer vi se att en byrå väljer att leverera rådgivningstjänster och avstår revisionsuppdraget. I ytterligare fall kanske EY har ett revisionsuppdrag som måste släppas på grund av rotationsreglerna. Då måste man planera för att fortsättningsvis vara spelbar för att kunna leverera rådgivningstjänster”, säger Jesper Nilsson.

Det känns som om ni alltid kommer att föredra ett rejält revisionsuppdrag framför konsultande om ni måste välja. Är det så?

”Revision i större bolag är givetvis väldigt viktiga, inte minst för att eftersom de ger stabila intäkter och en förutsägbar arbetsinsats över tid. Men konsultuppdragen kan vara nog så lönsamma, och vi har många exempel där vi avstått revision för att kunna fortsätta leverera konsulttjänster.”

Jesper Nilsson tog över vd-rollen från kollegan Hamish Mabon vid EY:s årsstämma den 16 november. Men innan han tillträdde sa han i en telefonintervju med Revisionsvärlden att han kommer att arbeta hårt för att göra EY och hela branschen mer attraktiv för nästa generations revisorer och konsulter. Många som rekryteras direkt från högskola slutar efter några få år, den höga personalomsättningen i branschen kostar stora pengar.

”Många unga får sitt första riktiga jobb hos oss. Utmaningen är att på första jobbet stannar man kanske tre-fyra år, man är sällan kvar hela livet hos samma arbetsgivare. Det kan jag förstå, jag slutade själv efter sex år”, säger Jesper Nilsson som började på EY 1990, hade ett mellanspel på Skandiabanken men återvände till byrån 2003.

”Dagens unga har andra krav på en arbetsgivare och på ett arbete än vad jag hade för 25 år sedan. Det är viktigt att byråerna visar att de erbjuder en karriär där man kan utvecklas.”

Men varför har personalomsättningen ökat? Har det blivit tråkigare att vara revisor?

”Det vill jag inte säga. Visst – vissa arbetsmoment inom revision har blivit mer checklistebetonade. Men jag tror att de unga har förändrats precis som det omgivande samhället, i vissa fall mer än revisionsjobbet. Här tro jag att flera av våra rådgivningstjänster kommit längre, även omtendensen att unga slutar finns inom alla våra tjänsteområden, inte bara inom revision.”

Om revisionen blivit mer checklistebetonad, är det inte ert eget fel? Kan man säga att era interna system och arbetsrutiner delvis orsakar personalomsättningen inom revision?

”Det ligger något i det. Samtidigt ska man komma ihåg att den revision vi gör idag håller en oerhört mycket högre kvalitet än den gjorde när jag började, tack vare både externa och interna krav. En av lösningarna kan ligga i förändrade arbetssätt som en ökad digitalisering kan medföra. Om vi kan ladda ned hela huvudböcker eller andra data från revisionsklienterna och extrahera tuffa frågor utifrån detta, får revisionen en ny och spännande aspekt. Och vi kanske slipper göra stickprover i samma omfattning som kan vara enformiga och sällan ger så mycket”, avslutar Jesper Nilsson.

Martin Hammarström

[email protected]