EY tar Amasten

BDO tappar revisionsuppdraget.

Ny revisor i fastighetsbolaget Amasten föreslås bli EY:s Mikael Ikonen, med en lång rad tunga revisorsklienter inom bygg- och fastighet, bland annat NCC, Hemsö, D. Carnegie & Co och Corem. Revisorsbytet framgår av Amastens kallelse till extra bolagsstämma och görs ”som ett led i förberedelserna för att få Amastens aktier noterade på Nastaq Stockholms huvudlista”. Idag handlas aktien på First North och revisor är Jörgen Lövgren på BDO Mälardalen.

Martin Hammarström

[email protected]