Han tar klubban i EY

Uppsalabon Jonas Svensson tar över ordförandeskapet i EY efter Helene Siberg Wendin som varnats för sin revision av SAAB Automobile.

jonas_svenssonJonas Svensson har arbetat på EY sedan 1994 och är huvudansvarig revisor för flera noterade bygg- och fastighetsbolag, bland annat Besqab och Atrium Ljungberg. Sedan 2014 är Jonas även ordförande i branschorganisationen FAR och medlem i FAR:s styrelse sedan 2013.
Jonas Svensson är 46 år, bosatt i Uppsala och började på EY 1994. Fem år senare blev han auktoriserad revisor och 2001 partner. Som 29-åring blev han byråns dittills yngsta kontorschef, i Uppsala, ett uppdrag han hade 1998-2008. Dessutom är Jonas Svensson ordförande i branschorganisationen FAR.

”Det råder ingen tvekan om att han både har erfarenheten och kunskapen som krävs för att driva frågor som rör EY och vår bransch. Till detta visar han också ett enormt engagemang för sina kunduppdrag och ett brinnande intresse för branschens framtid” säger Hamish Mabon, VD för EY Sverige i ett pressmeddelande.

Helene Siberg Wendin fick i mars en varning av Revisorsnämnden för sin revision i SAAB Automobile och har dessutom gällande samma revision delgivits brottsmisstanke av Ekobrottsmyndigheten, EBM. Efter Helene Siberg Wendins avgång består EY:s styrelse av ordförande Jonas Svensson, Stefan Persson, Erik Mamelund, Hamish Mabon, Fredrik Hertz och Monica Sennfors.

 

 

Martin Hammarström

[email protected]