”Vi måste lära dem att göra rätt från början”

Ny förening vill koppla samman invandrarföretagare och redovisningskonsulter.

Seham Ali. Foto Revisionsvärlden.

”Redovisningskonsulter spelar en stor roll för att integrera nyanlända i det svenska samhället. Men vi skulle kunna jobba mer med myndigheterna.”

Det säger Seham Ali som driver den egna redovisningsbyrån ALMTAX Redovisning & Konsultbyrå i Solna utanför Stockholm. Hon är en av initiativtagarna till nystartade Sviff Ekonomisk Förening, som ska stötta utrikesfödda entreprenörer genom nätverksträffar och genom att koppla samman företagare och redovisningskonsulter.

”När du som redovisningskonsult arbetar med nyanlända vill de ofta ha råd om det mesta som rör det svenska samhället, inte bara ekonomi. Får de inte rätt information från början så finns risk att företagandet misslyckas och därmed även den möjlighet till integration som annars hade skapats”, säger Seham Ali.

Visserligen finns redan en rad aktörer som arbetar med invandrade företagare, bland annat Nyföretagarcentrum, Almi, Arbetsförmedlingen och Skatteverket.

”Ändå kan jag baserat på mina egna erfarenheter som redovisningskonsult se hur informationen brister. Det finns ofta kulturella barriärer som måste överbryggas, inte sällan en brist på tillit till myndigheter. Många nyanlända är vana att se staten som en fiende och det spiller över även på redovisningskonsulter. Företagaren litar inte helt på vår tystnadsplikt och misstänker att vi samarbetar med svenska myndigheter”, säger Seham Ali och fortsätter:
”Oftast är det lättare att skapa förtroende hos en nyanländ om du som redovisningskonsult själv har utländsk bakgrund. Självklart är det lättast om du talar samma språk och kommer från samma land, men det är inte nödvändigt. Jag har även klienter från exempelvis Polen och Litauen som säger att vi har samma perspektiv, trots att det enda vi har gemensamt är att vi invandrat till Sverige.”

Seham Ali är född i Syrien och kom till Sverige redan 1992. 2008 började hon arbeta med redovisning, både med svenska och utrikesfödda kunder. Sedan 2016 driver hon den egna byrån ALMTAX med en anställd.

”Majoriteten av mina klienter är svenska, men jag brinner för integration och vill vid sidan av redovisningsverksamheten engagera mig i Sviff Ekonomisk Förening och föreläsa”, säger Seham Ali.

Hon har genom åren sett att nyanlända entreprenörer gör en hel del misstag när de startar verksamheter i Sverige.

”Många lägger större fokus på att undvika skatt än att få sina företag att växa. Det gör att de aldrig bygger upp något som kan säljas vidare. De tar även ut alldeles för litet lön, vilket påverkar exempelvis pensionen”, säger Seham Ali.

Många driver sina företag kortsiktigt eftersom de hoppas kunna återvända till ursprungslandet. Vissa söker sig till redovisningskonsulten i ett sent skede för att reda ut trassel som grundar sig i att de fuskat.

”En del manliga klienter tycker att det är naturligt att jag som kvinna tar hand om dem och städar upp deras affärer. Det kan säkert drabba även manliga redovisningskonsulter. Jag vill hur som helst stoppa det där. Vi redovisningskonsulter ska inte vara klientens mamma och städa upp om de fuskat. Vi måste lära dem att göra rätt från början”, säger Seham Ali.

Hon tror även att redovisningskonsulter kan vara ett viktigt stöd för kvinnor med utländsk bakgrund som drömmer om att starta eget företag.

”Många kvinnor från patriarkala länder motarbetas i sitt entreprenörskap. Om kvinnan har en egen verksamhet och tjänar egna pengar blir hon mindre beroende av mannen i familjen. Det kan upplevas som hotfullt”, säger Seham Ali.

Seham Ali’s råd till redovisningskonsulter som arbetar med nyanlända entreprenörer

• Bygg förtroende. ”En del invandrare har tillgångar i utlandet som de inte vill eller kan föra in till Sverige. För att ge rätt råd måste du få hela bilden. Risken är att de utländska tillgångarna i framtiden ses som svarta pengar. När de ska användas kan det ses som penningtvätt.”
• Ta betalt. ”En nyanländ företagare behöver inta bara rådgivning om ekonomi, utan om en massa andra saker. Acceptera att du får en bred roll, men glöm inte att ta betalt.”
• Anställ en invandrare till byrån. ”De flesta nyanlända litar mer på en redovisningskonsult som själv har utländsk bakgrund. Men det viktigaste är att ha kunskap om redovisning här i Sverige. Det räcker inte att ha ett utländskt namn.”

Fakta Sviff Ekonomisk Förening

Föreningens ska främja utrikesfödda entreprenörers företagande och vara ett nätverk för entreprenörer, redovisningskonsulter, affärsrådgivare och utlåningsinstitut. Sviff Ekonomisk Förening ska arrangera föreläsningar, utbildningar och nätverksträffar. I styrelsen sitter förutom Seham Ali även Hans Hallengren, organisationskonsult och föreläsare om entreprenörskap samt Charlotte Lundberg, grundare av Favafond som erbjuder mikrolån till utrikesfödda entreprenörer.

Martin Hammarström

[email protected]