”Jättekul kund att jobba med”

Spotifys revisor Stefan Lundberg ledde 50 EY-medarbetare inför noteringen.

Stefan Lundberg

Spotifys revisor Stefan Lundberg ledde ett cirka 50 personer starkt team för att få siffrorna i ordning inför Spotifys notering på New York-börsen i tisdags. Stefan Lundberg var i USA och följde noteringen på plats, säger han själv i en intervju med tidningen Balans. Noteringsprojektet involverade personal från Sverige, England, USA och Norge.

”EY-teamet har jobbat med det här i flera år och koncentrerat från mitten av november fram till nu. Vårt största jobb var klart innan noteringen startade på tisdagen. Varenda tv-kanal i USA har uppmärksammat händelsen. Det är väldigt kul”, säger Stefan Lundberg till Balans.

Spotify har gjort en så kallad direktlistning, utan sedvanlig roadshow, och där de första kurserna sattes genom skarpa köp- och säljorder på noteringsdagen. Det bör ha inneburit relativt blygsamma intäkter till de banker som hjälper till under noteringsprocessen. För EY bör detta inte spelat någon roll. Det framgår dock inte av prospektet hur mycket pengar Spotify lägger på revision och revisionsrelaterad rådgivning i samband med introduktionen. I senaste årsredovisningen för Spotify AB anges en kostnad på 3,5 Mkr för revision, men det är bara ett av över 20 bolag i Spotifykoncernen, som har sitt moderbolag registrerat i Luxemburg. EY har reviderat Spotifys siffror sedan 2009, Stefan Lundberg kom in i kontot 2012.

“Noteringsprocessen är en utdragen historia. Revisorerna måste avge audit opinion enligt amerikanska revisionsregler, vilka är lite tuffare än ISA. Vi har jobbat länge för att förbereda och ge en sådan opinion. Själva prospektet har vi jobbat intensivt med de senaste fyra månaderna”, säger Stefan Lundberg till tidningen.

New York Stock Exchange

Spotify redovisar under IFRS och EY följer som revisorer den amerikanska tillsynsmyndigheten PCAOB:s revisionsstandard istället för ISA.

”Den stora skillnaden är att PCAOB även har SOX-kravet på sig. Det innebär att som revisorer så måste vi ange två opinions. En på financial statement och en på internkontroll. Det här kravet kommer efter Enron och har utvecklats under årens lopp”, säger Stefan Lundberg till Balans.

Han uppger att han är i kontakt med Spotify ”nästan varje dag, året runt” och att han farit mellan USA och Sverige 15 gånger de senaste 18 månaderna i arbetet för bolaget.

”Vi jobbar med bolaget under hela året, på ett annat sätt än vi gör med traditionella mindre uppdrag där revisorns granskning är mer begränsad till vissa perioder … Det händer saker hela tiden med Spotify. Det är ett stort åtagande och en jättekul kund att jobba med”, säger Stefan Lundberg till Balans.

Stefan Lundberg har ytterligare ett hajpat teknikbolag i revisionsportföljen, det snabbväxande betalbolaget Klarna som även det omges av noteringsrykten. I Spotifyteamet har Lundberg jobbat tätt ihop med EY:s tidigare vd Hamish Mabon. Duon tycks jobba bra ihop, de föreslås även leda teamet som ska ta över revisionen av storbanken SEB på stämman 2019, se tidigare artikel.

Martin Hammarström

[email protected]