Växande framtidstro bland byråer

Fyra av tio tror på ökad försäljning.

Henrik Salwén

44 procent av de mindre redovisnings- och revisionsbyråerna tror att deras försäljning kommer öka under det kommande halvåret. Det visar Vismas Affärsbarometer som bygger på en undersökning bland totalt 824 små och medelstora företag över hela landet, bland annat redovisnings- och revisionsbyråer. Det innebär en ökning i framtidstro jämfört med i höstas.

Dock hör redovisning och revision inte till de mest optimistiska branscherna. Sammantaget räknar över hälften av landets småföretagare, 51 procent, med ökad försäljning under de kommande sex månaderna. Redovisning och revision hamnar på plats 12 av 15 på listan över mest optimistiska branscher.

Sveriges mest optimistiska småföretagare är verksamma inom handel. Där tror hela 61 procent på ökad försäljning. Jord- och skogsbruk samt IT och telekom är andra branscher med stark framtidstro.

”Den växande optimismen ger goda förutsättningar för såväl ökade intäkter som ökad sysselsättning. Förhoppningsvis även inom redovisning och revision”, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, i ett pressmeddelande.

Fotnot: Vismas Affärsbarometer bygger på en enkät som besvarats av 824 små och medelstora svenska företag mellan den 9 och 22 maj 2018. 46 stycken av dessa är verksamma inom redovisning och revision. Undersökningen har genomförts sedan 2011 och är en indikator på framtidstron bland små och medelstora företag över hela landet.

Martin Hammarström

[email protected]