Växande brist på redovisningsekonomer

Men tuffare tider för ekonomiassistenter väntas i ny prognos.

I Arbetsförmedlingens senaste sysselsättningsprognos väntas växande brist på redovisningsekonomer, löne- och personaladministratörer och skattehandläggare. När det gäller controllers och revisorer väntas bristen minska marginellt. Prognosen görs två gånger om året och gäller arbetsmarknaden på fem års sikt.

Störst arbetskraftsbrist väntas det bli på specialistsjuksköterskor. Dock räknar rapporten med ett överflöd av personer som vill jobba som journalister, fotografer, musiker och grafisk formgivare.

 

Ekonomiyrken i urval

Index 1-5 (värden från februari 2017 i parentes)

Controller 3,49 (3,78)

Ekonomiassistent 2,80 (2,87)

Redovisningsekonomer 3,72 (3,55)

Löne- och personaladministratörer 3,41 (3,15)

Revisorer 3,41 (3,49)

Skattehandläggare 3,19 (3,03)

Källa: Arbetsförmedlingen Var finns jobben 2018

Fotnot: Värden över 3,3 indikerar arbetskraftsbrist eller liten konkurrens om jobben. Värden över 4 betyder ”påtaglig brist på sökande”.  Arbetsförmedlingens studie innehåller prognoser för knappt 200 yrken. Den bygger på intervjuer med 10 500 arbetsgivare.

Länk till studien.

Martin Hammarström

[email protected]