Brist på redovisningsekonomer

Stor efterfrågan även på revisorer och controller enligt ny rapport.

I Arbetsförmedlingens senaste sysselsättningsprognos spås brist på controller, redovisningsekonomer och revisorer. För yrken med lägre utbildningskrav som löne- och personaladministratörer och ekonomiassistenter är arbetsmarknaden mer i balans.

Generellt räknar Arbetsförmedlingen med att fler kommer att anställas till sektorn ”administration, ekonomi och juridik” 2017, men att tillgången på arbetskraft också ökar. För de flera av yrkeskategorierna i tabellen nedan har bristen förvärrats det senaste året.

 

Ekonomiyrken i urval

Index 1—5 (värden från februari 2016 inom parentes)

Controller 3,78 (3,19)

Redovisningsekonomer 3,55 (3,68)

Revisorer 3,49 (3,12)

Lednings och organisationsutvecklare 3,21 (ingen uppgift)

Löne- och personaladministratörer 3,15 (2,96)

Ekonomiassistenter 2,87 (2,40)

Källa: Arbetsförmedlingen Var finns jobben 2017

 

Fotnot: Värden över 3,3 indikerar arbetskraftsbrist eller liten konkurrens om jobben. Värden över 4 betyder ”påtaglig brist på sökande”. Barnmorskor har värdet 4,5 medan det finns gott om folk som vill arbeta som fotograf, journalist och finansanalytiker.  Arbetsförmedlingens studie innehåller prognoser för knappt 200 yrken. Den bygger på intervjuer med 10 500 arbetsgivare.

Martin Hammarström

[email protected]