“Tydliga mål och utmaningar en förutsättning för distansarbete”

WizWomen diskuterade hybrida team på event.

Karin Zingmark

Jämställdhetsplattformen WizWomen höll i veckan ett event för att bland annat belysa hur man på bästa sätt leder hybrida team. Under pandemin tvingades många arbeta hemifrån vilket resulterade i att många nu omvärderar sin syn på var vi utför vårt yrke. Många anställda vill fortsätta varva hem- och kontorsarbete. Kontoret bör därför förvandlas från en arbetsplats till en mötesplats, anser föreläsaren och författaren Karin Zingmark.

Fördelarna med ett digitalt arbetssätt är många. Det blir möjligt att rekrytera talanger från hela världen – hemort är inte längre en avgörande faktor. Förutom det tjänar även miljön på det, i och med mindre pendlingar till jobbet. Sist men inte minst uppskattar också anställda tilliten från ledningen som hemarbete kräver.

“Team med tillit upplever mindre stress, högre produktivitet, mindre sjukfrånvaro och högre engagemang och 40 procent mindre utbrändhet”, framhåller Zingmark.

Konsten att leda ett hybrid team

Nyckeln till att lyckas leda ett hybridteam är återigen att våga släppa taget, lita på dina anställda. Men för att lyckas med detta är det viktigt med tydliga mål, enligt Zingmark.

“Ha tydliga mål, gärna en utmaning! Det är en förutsättning för distansarbete, vi behöver veta exakt vad som förväntas av oss”.

Utöver är det A och O att skapa samhörighet. Flytta beslutsfattandet från kaffemaskinen till digitala plattformar. Detta är viktigt för att undvika att det skapas ett A och ett B lag mellan de som är på plats och de som arbetar hemifrån. Alla ska känna sig inkluderade. Se också till att avsätta tid för att umgås när ni ses, sitt inte bara och jobba. Kom också ihåg att ge positiv feedback, uppmärksamma framgång!

Fotnot: WizWomen grundades i december 2018 av EY Alumnen och managementkonsulten Susanne Tillqvist tillsammans med Lise Tormod, vd för Cordial. Plattformen består av kvinnor på delägarnivå från advokat-, revisions-, kommunikations- och managementkonsultbranscherna. BDO:s vd Malin Nilsson, PwC-delägaren Helena Kaiser de Carolis och chefen för Grant Thorntons Stockholmskontor Monika Wannholm är några kända revisorer bland medlemmarna. Även EY-konsulten Jennifer Rock-Baley hör till plattformen.

Jonas Karanta

[email protected]