Transparanta och tydliga avtal är en självklarhet

Tidningen Konsulten har i en rad artiklar belyst frågan om vem som äger redovisningsdata om småföretag och om avtalen mellan redovisningsbyrå och programvaruföretag. I förra veckan skrev Björn Lundén ett inlägg i Revisionsvärlden med rubriken Licensvillkor för programvara en fråga om heder. Här kommer en text från Wolters Kluwer i samma debatt.

Digitaliseringen har inte undgått redovisnings- och revisionsbranschen. Det visar inte minst en undersökning som vi nyligen låtit göra, och där hälften av landets byråer säger sig ha digitaliserat sin verksamhet. Utvecklingen av branschen är beroende av att programvaru-leverantörerna kan hantera data, med bibehållen integritet.

Det är avtalen mellan programvaruleverantören och kunden, exempelvis en redovisningskonsult, som reglerar såväl ägarfrågan som nyttjanderätten av datan. Som vd på Wolters Kluwer Scandinavia kan jag därmed bara redogöra för hur det ser ut för de som använder just våra programvaror.

För oss är det avgörande att alltid uppfylla rättmätiga krav på säkerhet, transparens och integritet. Med mer data kommer också ett större ansvar, och vi välkomnar diskussioner som leder till ökad tydlighet för våra kunder och deras kunder.
Vi är idag tydliga i våra avtal med att det är kunden som äger datan. Våra kunder har alltid rätt till sin data och kan enkelt hämta ut den och flytta den till annan plats när de önskar. Och det är kritiskt att kunden har makt över sin data. Det har vi ingen som helst ambition att tumma på.

Genom att uppfylla de krav GDPR ställer skyddar vi individernas grundläggande rättigheter och friheter. Hanteringen av persondata finns tydligt beskrivet i våra allmänna villkor för Online Services samt i ett särskilt appendix kopplat till GDPR. Vi utgår från IT& Telekomföretagens regelverk och har även ett särskilt avtal för byråer som hanterar kunders data, ett så kallat sub-processing agreement. Vi sparar data i minst 60 dagar efter att en kund begärt ut den eller sagt upp ett avtal. Därefter raderar vi eller anonymiserar datan inom 12 månader.

Att vi har tillgång till våra kunders data är en nödvändighet för att kunna tillhandahålla de tjänster vi utlovar, samt för kundsupport och prestandaoptimeringar. I dessa fall används alltid aggregerad data för statistiska ändamål och prestandamätningar, och här har vi alltså inte möjlighet att särskilja specifik information.

Katarina Thörnqvist

Det är i grunden efterfrågan från våra kunder som styr i vilken riktning vi utvecklar våra tjänster. Att vår bransch är mitt uppe i en omvälvande förändring som drivs av digitalisering och AI som effektiviserar arbetet och minskar manuell hantering är ett faktum. Detta upplever vi att byråerna ser som en positiv utveckling men självklart sätter det även press på dem att utveckla sina erbjudanden.
Tidningen Konsulten har tidigare lyft att branschen har en oro för de avtal som skrivs mellan byråer och programvaruföretag. Att det finns transparanta och tydliga avtal, där det framgår hur data används, är en självklarhet. Våra avtal är redan tydliga med hur data används. Våra allmänna villkor finns tillgängliga för alla som vill ta del av dessa via vår hemsida. Samtidigt välkomnar vi alltid diskussioner om hur vi själva och branschen kan bli bättre.

Kort sagt, vi verkar i samma förtroendebransch som byråerna gör, där företaget behöver ha förtroende för sin konsult och konsulten behöver vara säker på att detta förtroende backas upp även i programvaran.

Katarina Thörnqvist, vd Wolters Kluwer TAA Scandinavia

Läs också:
Licensvillkor för programvara en fråga om heder

Detta är en kortad version av en text som även är publicerad i Konsulten. Åsikterna i artikeln är skribentens egna. Vill du också skriva i Revisionsvärlden? Mejla!

Martin Hammarström

[email protected]