Tvåsiffrig tillväxt för RSM i Sverige

RSM i Sverige omsatte 91,6 miljoner kronor under verksamhetsåret som avslutades sista augusti i år. Det kan jämföras med 79,6 miljoner kronor under föregående år, alltså en ökning med 15 procent. Även antalet anställda ökade under året, med 11 procent.

“Hittills har vi enbart växt organiskt. Vi räknar med fortsatt stark tillväxt och ser att våra insatser på employer branding skapar tillväxt av både kompetenta medarbetare och nya spännande kunder”, säger Karl Andersson marknadsansvarig på RSM i Stockholm till Revisionsvärlden.

I Sverige består RSM av två byråer, RSM Göteborg och RSM Stockholm. Säljsiffrorna ovan kommer från båda byråerna. För att bena ut hur det går resultatmässigt har Revisionsvärden gått till de senaste årsredovisningarna.

RSM Göteborg omsatte 52,4 miljoner kronor (46,1) under verksamhetsåret som avslutades sista april i år, vilket motsvarar en ökning på nästan 14 procent. Resultatet efter finansiella poster minskade dock kraftigt och uppgick till 9,9 miljoner kronor (30,6).

Av fjolårets redovisning framgår att RSM Stockholm hade en omsättning på 29,2 miljoner kronor (24,1), för det verksamhetsåret som slutade i augusti i fjol. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,9 miljoner kronor (4,1).

Finwire

[email protected]