Till minne: Per-Olof Héman

Före detta auktoriserade revisorn Per-Olof Héman från Limhamn har avlidit i en ålder av 95 år. Närmast anhöriga är dottern Kerstin med familj. Vi vill uttrycka vår saknad och hylla hans insatser för utvecklingen av revisionsbranschen.

Efter examen 1950 vid Handelshögskolan i Stockholm började Per-Olof på STEO-byrån (Sillén, Tjus, Eriksson, Olsson) och blev så småningom delägare på Nils Olssons Revisionsbyrå. Tack vare sina gedigna kunskaper, stora arbetskapacitet och strategiska blick blev han mycket uppskattad av klienterna, av vilka flera anlitade honom under hela hans professionella karriär.I slutet av 60-talet blev Per-Olof chef för det nyetablerade Malmö-kontoret. Han var också verksam inom FARs Regelkommitté och vandrade på fritiden ofta i fjällen samt njöt av klassisk musik.

Per-Olof tog en mycket aktiv del i omdaningen av den svenska revisionsbranschen. Efter olika samgåenden i slutet av 70-talet och början av 80-talet bildades Reveko som blev den femte största revisionsbyrån i Sverige. Reveko blev medlem i KMG, en av dåtidens åtta globala revisions- och konsultorganisationer.

Per-Olof blev 1985 VD i Reveko. Han förhandlade sedan fram ytterligare två samgåenden – 1987, som en följd av bildandet av KPMG, med Bo Bexelius Revisionsbyrå och 1989 med Öhrlings Revisionsbyrå. Öhrlings Reveko (idag, efter ytterligare ett samgående med Price Waterhouse, PwC) blev Sveriges i särklass största revisionsbyrå.

Per-Olof Héman var en ytterst kunnig yrkesman som uppskattades stort av såväl klienter som medarbetare. Genom rollerna som delägare, strateg och operativ ledare bidrog han högst väsentligt till utvecklingen av den svenska revisionsbranschen och tillkomsten av den än idag största revisionsbyrån i Sverige. Vi kommer alltid att minnas honom som en mentor, klok ledare och en kär kollega.

Bertil Linden, Jerry Ralowski och kollegorna i PwCs Past Partners Förening

Redaktionen

[email protected]