Till minne: Bertil Edlund

Bertil Edlund 1933-2021

F.d auktoriserade revisorn Bertil Edlund, Sollentuna, har avlidit i en ålder av 87 år. Närmast sörjande är hans maka Mariette Edlund och barnen Carin, Lars och Malin med familjer.

Bertil kom under sin 42-åriga gärning, varav 20 år som ordförande i Öhrlings PwC, att prägla revisionsbranschens utveckling i Sverige. Efter studier på Handelshögskolan i Stockholm där han som amanuens knöt många av sina framtida kontakter i näringslivet blev Öhrlings hans livsgärning. Under hans tid växte vårt företag från 37 medarbetare till över 3 000.

Efter att byrån under 70-talet gjort ett antal mindre förvärv följde en period av exceptionell tillväxt. Öhrlings med Bertil som portalfigur etablerade sig som ledande börsföretagsrevisorer och inom den då stora statliga företagssektorn. Särskilt betydelsefulla var uppdragen i Handelsbanken, Industrivärden, SCA och JM. Bertil lät sig inte nöjas med firmans egen tillväxt och tog initiativ till den sammanslagning mellan Öhrlings och Reveko som ritade om kartan för den svenska revisionsbranschen.

Näringslivets förtroende för Bertil var genuint. Hans insatser för företag i kris var många, däribland de stora industrikriserna på 70- och 80-talen men också några av tidens mest spektakulära som Fermenta och Nobel.

Tidigt bestämde sig Bertil för att engagera sig i FAR och arbetet för professionen. Han blev föreningens ordförande 1978-80. Han var drivande i bildandet av Redovisningsrådet varigenom företag och användare blev delaktiga i normbildningen inom redovisningen. Han engagerade sig tidigt för börsens funktion, i utvecklingen av god styrelsesed och var mångårig ledamot av NBK, Aktiemarknadsnämnden och IVA.

Han engagerade sig för den internationella revisionens utveckling, först som ordförande i IFAC´s etikkommitté och sedan som president 1990-92 för hela IFAC, en organisation som företräder 3 miljoner ”accountants” i 130 länder. Hans internationella engagemang gav honom och vår svenska firma en stark ställning inom PwC under de år branschen omvandlades till väl strukturerade nätverk med ett integrerat internationellt tjänsteutbud.

Öhrlings framgångar byggde på ett starkt engagemang från en ständigt växande krets av delägare. Bertils förmåga att inspirera alla att hängivet arbeta mot gemensamma mål var unik. Även när antalet delägare passerade 200 var sammanhållningen och trivseln som i den starkaste av familjer. Bertil var visionär och modig. Han kombinerade djup yrkeskompetens med insikt i företagens affärer och kreativtet. I förhandlingar nådde han oftast sina mål genom norrländsk envishet och förmåga att hitta nya lösningar. Hur stora utmaningar han själv hade var han alltid tillgänglig för den som behövde hans tid, klient eller medarbetare. Bertil levde med yrket dygnet runt och kunde göra så genom en aldrig sinande stöttning från Mariette. Naturmänniska som han var, fann han avkoppling i skärgården, i fjällvärlden och under senare år vid Medelhavet.

Vi som fick förmånen att på nära håll vara med på Bertils fantastiska resa inom svensk och internationell revision är honom evigt tacksam. Han förde revisorsrollen till nya nivåer!

Göran Tidström
Ingvar Pramhäll
Peter Clemedtson
Peter Nyllinge

Texten är även publicerad i Svenska Dagbladet.

Redaktionen

[email protected]