Tidningsuppgift: Även KPMG kritiserade 24 Money

Revisionsvärlden skrev nyligen om byråturbulensen kring finansbolaget 24 Money, som på en bolagsstämma den 16 juni väntas får sin fjärde revisor inom loppet av ett halvår.

Nu visar nya dokument som Svenska Dagbladet Näringsliv kommit över att KPMG har utfärdat kraftig kritik mot bolaget i samband med en internrevision för 2016.

Enligt KPMG-rapporten exponeras bolaget för en oacceptabel risknivå som innebär att bolaget riskerar anmärkning, sanktionsavgift eller i värsta fall indraget tillstånd vid ett eventuellt platsbesök av Finansinspektionen.

“Det är ovanligt att brister av nedan dignitet identifieras inom samtliga granskade områden”, skriver KPMG i rapporten, enligt SvD.

24 Moneys revisor Per-Åke Bergstrand, med egen byrå i Sjöbo, utsågs den 12 april av Bolagsverket men Bergstrands byrå försattes i konkurs den 3 maj, tre veckor efteråt.

Auktoriserade revisorn Erik Ågerup, med egen byrå i Stockholm, föreslås som ny revisor.

Enligt Bolagsverkets avdelningsjurist Johanna Sahlman kontrollerar Bolagsverket bara att revisorn uppfyller kravet på auktorisation eller godkännande, inte byråernas ekonomi, när de tillsätter revisorer i bolag.

Tidigare i år reviderade EY, men de avsade sig snabbt jobbet med hänvisning till allvarliga brister i redovisningen och den interna kontrollen. EY anmälde också 24 Money till Ekobrottsmyndigheten. Dessförinnan reviderade Mazars.

Martin Hammarström

[email protected]