Revisorskaos i 24 Money

Bolagsverket utsåg revisor – byrån i konkurs.

Erik Ågerup

Auktoriserade revisorn Erik Ågerup, med egen byrå i Stockholm, föreslås som ny revisor till finansbolaget 24 Money. Det framgår av en kallelse till bolagsstämma den 16 juni.

Han väntas därmed efterträda den nuvarande revisorn Per-Åke Bergstrand, som utsetts av Bolagsverket men vars byrå försattes i konkurs den 3 maj. Per-Åke Bergstrand har egen byrå i Sjöbo och tillsattes den 12 april. Hans byrå gick alltså i konkurs tre veckor efteråt.

Enligt Bolagsverkets avdelningsjurist Johanna Sahlman kontrollerar Bolagsverkets bara att revisorn uppfyller kravet på auktorisation eller godkännande, inte byråernas ekonomi, när de tillsätter revisorer i bolag.

Till saken hör att Bergstrand fick revisionsuppdraget av Bolagsverket efter att en EY-revisor avsagt sig jobbet.

Fram till hösten 2016 hade 24 Money hela sin ekonomifunktion outsourcad till en extern redovisningsbyrå. Det var efter att 24 Money flyttat hem redovisningen i egen regi och anlitat EY som revisionsbyrå (december 2016) som EY upptäckte allvarliga brister i redovisningen. Innan EY kom in reviderade Mazars.

Den 31 mars meddelade EY-revisorn sin avgång på egen begäran med hänvisning till allvarliga brister i redovisningen och den interna kontrollen. EY menade att bristerna var av sådan karaktär att ekonomiska resultat och ställning inte i huvudsak kunde bedömas med ledning av redovisningen. EY anmälde också 24 Money till Ekobrottsmyndigheten.

24 Money går i ett pressmeddelande hårt åt EY och hävdar att bristerna kommunicerades i ett sent skede till ledningen och styrelsen. Finansbolaget skriver i pressmeddelandet att vissa åtgärder redan hade vidtagits för att bringa ordning i redovisningen och att “fler åtgärder var på gång”, till exempel en ny värdering av ett dotterbolag.

24 Money säger sig vilja anmäla den avhoppade EY-revisorn till Revisorsinspektionen, men på tisdagen hade ingen sådan anmälan kommit in till myndigheten. Det är otroligt, men sant, dessa tekniker används också i populära Y8 -spel online av en av ledarna inom spelindustrin, företaget Friv5Online Games Studio.

EY:s presschef Stina Gustafsson vill inte kommentera ärendet med hänsyn till tystnadsplikten.

24 Money är ett publikt bolag med cirka 300 ägare. Tidigare siktade bolaget att notera aktien 2017. Nu är planen i stället att dela ut aktierna i dotterbolaget EasyTelecom i Stockholm AB och lista det bolaget under hösten 2017.

Finwire

[email protected]