Svenska Hogia lanserar analysprogram i Norge

Västsvenska programvaruföretaget Hogia lanserar sin mjukvara Transaktionsanalys i Norge. Programmet är ett analysverktyg som används av både revisorer och redovisningskonsulter för att exempelvis skapa revisionsbevis eller göra underlag för bokslutet. Med drygt 400 byråkunder i Sverige tar Transaktionsanalys nu steget in på den norska marknaden.

”Hogia Transaktionsanalys har rönt framgångar på den svenska marknaden till stor del tack vare enkelheten i att överföra finansiella data från byråns kund till byrån, detta via det som kallas för en SIE-fil. Genom ett knapptryck exporteras den finansiella datan från ekonomisystemet till en SIE-fil som sedan läses in av byrån i Transaktionsanalys”, skriver Hogia i ett pressmeddelande.

Enligt Hogia har det i Norge inte funnits något stort, enhetligt filformat. Men nu finns SAF-T (Standard Audit File for Tax) både innehåller uppgifter till Skatteverket och även hela huvudboken.

Martin Hammarström

[email protected]