Hogia bygger programintegration mot Fortnox

Bokföringsmjukvara lirar med boksluts- och revisionsprogram.

Peter Flemsjö

En ny integration förenklar för byråer som använder Hogias programvara för exempelvis bokslut, när kunden bokför i Fortnox.

”Det känns spännande att kunna presentera integrationen med Fortnox. Exempelvis kan du nu arbeta i Hogia Audit med Bokslut, gå vidare till Hogia Transaktionsanalys och ner på verifikationer och transaktioner för att visa underlagen i form av bilder eller andra filer från Fortnox utan att lämna Hogias program”, säger Peter Flemsjö, Product Manager på Hogia Enterprise Solutions.

Integrationen gäller Hogias programvaror Audit, Bokslut och Transaktionsanalys som länkats samman med Fortnox bokföringsprogram.

Integrationen ska dels spara tid, dels öka säkerheten.

”Slipp osäkerheten kring vilken SIE-fil som är aktuell eller att filer ligger på fel ställe … Med bara ett knapptryck har du kontroll på att allt är exakt enligt bokföringen i Fortnox och att alla verifikationer är med”, står att läsa på Fortnox webbplats.

Martin Hammarström

[email protected]