Sug efter unga

Deloitte och Grant Thornton vill anställa in ännu fler nyutexaminerade 2017. Men konkurrensen om arbetskraften är stenhård och gäller inte bara ekonomer.

En rundringning bland HR-avdelningarna på revisions- och redovisningsjättarna visar att branschen har framtidstro och att vissa byråer skruvar upp rekryteringstakten ytterligare inför 2017.

karitha-ericson-liten
Karitha Ericson

”I vår affärsplan har vi som mål att växa och vi siktar på att ta in fler nyutexaminerade under kommande år. Om vi utgår från 2016 kommer v i att anställa 150 nyutexaminerade. Nästa år blir det fler än så”, säger Grant Thorntons HR-chef Karitha Ericson.

Är det lättare eller svårare att få bra kandidater än i fjol?

”Vi märker att vi har lyckats stärka vårt varumärke och vi får många bra ansökningar. Vi märker att många kandidater drar sig till storstäderna och att det ibland är svårare att hitta kandidater utanför storstäderna”, säger Karitha Ericson.

Hon uppger att cirka 80 procent av de nyutexaminerade som anställs till Grant Thornton antingen går till ekonomiservice (bl.a. redovisning) eller revision, som har ungefär lika stora personalbehov, medan cirka 20 procent går till skatt eller övrig rådgivning.

Deloitte planerar att rekrytera cirka 200 personer studenter direkt från universitet och högskola till nästa år.

”Prognosen är 160 nyutexaminerade ekonomer för start augusti 2017. Om vi adderar andra studentgrupper som ingenjörer, systemvetare och skattejurister blir det cirka 200 nyutexaminerade. Det är fler än i fjol, eftersom Deloitte befinner sig i tillväxt. Visst är det en het arbetsmarknad, men vi ser inte att det blivit svårare att attrahera bra kandidater än i fjol”, säger Anna Pontén.

På Deloitte går mindre än hälften av de nyutexaminerade till revision och endast ett mindre antal rekryteras till renodlade redovisningstjänster. I stället behövs cirka 95 nyutexaminerade ekonomer, ingenjörer eller systemvetare till rådgivningsdelarna Risk Advisory, Business Process Solutions, Management Consulting och Financial Advisory. Och affärsområdet Tax & Legal vill ha 25 personer, främst skattejurister.

maria-karlen
Maria Karlén

KPMG:s HR-chef Maria Karlén räknar med att anställa cirka 150 nyutexaminerade ekonomer under 2016, vilket är ungefär i linje med fjolåret. Hon uppger att hälften går till revision och redovisning, 40 procent till rådgivning och 10 procent till skatt.

”Det är en fortsatt stor konkurrens om de duktiga studenterna, särskilt inom revision. Det märks att det är många olika typer av arbetsgivare som drar i studenterna”, säger Maria Karlén.

Inom revision har konkurrensen om arbetskraften gjort att de större byråerna anställer studenterna ett år i förväg. Den som ska börja arbeta med revision i augusti eller september 2017 skriver typiskt sett under sitt anställningsavtal med en av de stora byråerna nu under hösten.

”Det är nog inte optimalt för studenterna, det kan hända mycket under sista studieåret. Men just nu har jag svårt att se hur vi ska komma bort från detta”, säger KPMG:s HR-chef Maria Karlén som poängterar att den framtunga rekryteringen är unik för just ekonomerna till revision. Inom de andra verksamhetsområdena är tiden mellan rekrytering och anställning kortare.

katarina-roslund
Katarina Roslund

EY räknar med att anställa hela 350 nyutexaminerade under 2016, i linje med intaget under fjolåret.  Cirka 70 procent går till affärsområdet assurance (revision och redovisning).

”Vi har ett stort rekryteringsbehov och det har länge varit brist på kandidater inom revision och redovisning. Vi märker absolut av att konkurrensen om talangerna är tuff på marknaden”, säger EY:s PR- och kommunikationschef Katarina Roslund, som tror på samma eller högre rekryteringstakt 2017.

LRF Konsult kommer att anställa cirka 50 personer direkt från utbildning under 2016 och siktar på ungefär lika många 2017. Siffran är väsentligt lägre än hos revisionsbyråerna, trots att LRF Konsult har 1400 anställda, men till de 50 från nyutexaminerade kommer ungefär lika många personer med yrkeserfarenhet.

”Vi har en annorlunda filosofi än flera konkurrenter. Vår personalomsättning är relativt låg, vi lägger ned mycket tid på rekryteringsprocessen och ger nyanställda kundkontakt från början i kombination med tydligt ansvar. Det ökar chanserna för att personen stannar”, säger HR-chefen Henrik Gradin.

gradin-3
Henrik Gradin

De som börjar på LRF Konsult har olika utbildningsbakgrund; vissa har gått en traditionell ekonomiutbildning men även agronomer samt skogs- och fastighetsekonomer är vanliga. Dessutom uppger Gradin att byrån är en av landets största arbetsgivare för jurister.

Är det svårt att attrahera duktiga studenter?

”Vi upplever att det är lättare idag än för några år sedan tack vare att vårt varumärke har stärkts. Dock har vi en utmaning att hitta personal som vill arbeta på mindre orter. Vi har 135 kontor över hela landet, och det flesta av oss arbetar utanför storstäderna. Faktum är att vi har fler anställda på vårt kontor i Bollnäs än på Stockholmskontoret”, säger Henrik Gradin.

christian-lovgren-utredare-pa-civilekonomerna
Christian Lövgren

I minienkäten ovan ökar alltså Grant Thornton och Deloitte intagen av nyutexaminerade medan de övriga åtminstone håller farten uppe. Samtidigt vittnar Civilekonomernas senaste Arbetsmarknadsbarometer om att många konkurrerar med revisions- och redovisningsbranschen om de nybakade ekonomerna (och om de som jobbat på byrå i ett par år). Hela 22 procent av cirka 1000 företag i studien avser att nyanställa redovisningsekonomer det kommande året, vilket gör redovisningsekonomer till den mest den överlägset mest efterfrågade inriktningen.

”Har du läst ekonomi med redovisningsinriktning är du i princip garanterad jobb. Marknaden skriker efter den här typen av kompetens”, säger Christian Lövgren, utredare på Civilekonomerna.

Samtidigt finns det digitaliseringsstudier som hävdar att många jobb inom redovisning och revision kommer att automatiseras och försvinna. Hur går det ihop?

”Jag tror att man får ha litet olika perspektiv på detta. Visst sker en digitalisering och det är mycket möjligt att vi står inför ett paradigmskifte. Samtidigt tror jag att högskoleutbildade ekonomer som vill arbeta med redovisning kommer att ha en bra arbetsmarknad i många år framöver. Hur det blir med enklare redovisningstjänster är svårare att sia om”, säger Christian Lövgren.

Fotot till denna artikel på första sidan är taget av Marcus Olsson.

lundastudenternas-arbetsmarknadsdagar
Arbetsmarknadsdagar i Lund
Martin Hammarström

[email protected]