Standard för kommunala yrkesrevisorer allt närmare

Sedan i fjol har FAR, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Skyrev (branschorganisationen för kommunala yrkesrevisorer) drivit ett gemensamt projekt för att ta fram en standard för revisionen av kommunal redovisning. Uppdraget som yrkesrevisorer utför som sakkunniga i den kommunala revisionen skulle omfattas av ett hårdare regelverk än idag.

Nu skriver FAR i ett pressmeddelande att en förstudie har genomförts. Den 25 september 2019 hålls en rundabordskonferens där FAR, SKL och Skyrev informerar om hur arbetet har gått och hur det kommer att drivas vidare.

“Vi måste få fram en gemensam standard för revision av kommunal sektor. Det finns skillnader mellan regelverket ISA och kommunallagen som behöver hanteras vilket kommer att ske inom ramen för projektet”, säger Annika Wallenskog chefsekonom SKL.

I slutrapporten av förstudien rekommenderas de tre organisationerna att fortsätta samarbetet genom att ta fram:

  1. Ett ramverk för kommunal redovisningsrevision,
  2. Tillämpningsanvisningar till ISA och ISRE, och
  3. Standard för andra kommunala bestyrkandeuppdrag.

“Det är mycket glädjande att våra tre organisationer har fattat beslut om att fortsätta arbetet med att utveckla den goda revisionsseden för kommunal redovisningsrevision”, säger Karin Apelman generalsekreterare och vd för FAR.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se