Han vill granska alla yrkesrevisorer

Per Johansson

Revisorsnämndens chef Per Johansson ger på Dagens Industris debattsida tre skarpa förslag till regeringen för att stärka den revisionen av offentlig sektor i Sverige.

Kompetenskrav på alla revisorer

Likartade kompetenskrav på yrkesrevisorers teoretiska och praktiska utbildning, prov och auktorisation eller certifiering oavsett inom vilken sektor de verkar. Per Johansson pekar på att bara titlarna auktoriserad och godkänd revisor är juridiskt skyddade. I övrigt kan vem som helst kan kalla sig ”revisor” i Sverige.

”De finns i den statliga revisionen, som lekmannarevisorer i ekonomiska föreningar, ickekommersiell verksamhet som ideella föreningar, och som förtroendevalda i landets kommuner och landsting. När det gäller stat och kommun finns inga tydliga krav på revisorernas kompetens och heller ingen ordnad tillsyn av hur de utför sitt arbete”, skriver Per Johansson,

Gemensam normering

”God revisionssed” ska betyda samma sak i privat och offentlig revision.

Enhetlig tillsyn

Han skriver även att den egna myndigheten, som om några veckor byter namn till Revisorsinspektionen, borde få ansvar för samtliga yrkesrevisorer och deras revision.
Johansson vill se en offentlig utredning med uppdraget att gå vidare med dessa förslag och andra ”åtgärder som säkrar en hög och enhetlig kvalitet i all revision som utförs av finansiella yrkesrevisorer”.

”De samtal Revisorsnämnden haft med företrädare för revisionsbranschen och andra myndigheter visar att tiden är mogen. Revisorsnämnden kommer inom kort att bjuda in branschen till ett samtal om revisionens framtid”, lovar Johansson i debattartikeln.

Martin Hammarström

[email protected]