EY får granska Hersi-affären

Snabbutredning efter politiskt tumult i Tensta.

hersi-liten
Awad Hersi

EY har fått i uppdrag att göra en oberoende granskning av den avhoppade MP-politikern Awad Hersi, tidigare ordförande för stadsdelsnämnden Spånga-Tensta i norra Stockholm. För ett par veckor sedan hoppade Hersi av efter massiv kritik, bland annat från det egna partiet. Hersi påstås av bland annat ha försökt påverka vem som får försörjningsstöd, strukit negativa stycken i beslutsunderlag och orsakat strömavhopp bland chefer och anställda, enligt en granskning av lokaltidningen Mitt i. Hersi själv nekar till anklagelserna.

Under några veckor före avhoppet klamrade sig Hersi fast vid ordförandeposten, trots att hans eget parti krävde hans avgång, vilket ledde till tumult i stadsdelsnämnden. Eftersom nämndordföranden väljs ett år i taget fanns det inga lagliga sätt att avsätta honom. De andra politikerna inledde då en bojkott av möten som Hersi kallade till.
Oppositionsborgarrådet i Stockholms Stad Lotta Edholm (L) har lyft frågan om huruvida kommunallagen kan behöva ändras för att undvika liknande situationer i framtiden. Trots kritik från Stockholmspolitiker av olika politiska kulörer har Awad Hersi fortfarande stöd lokalt och var den i kommundelen Spånga-Tensta den som fick överlägset flest personröster i senaste valet.
Enligt Spånga Tidning ska EY-utredningen vara klara om fyra veckor och kosta cirka 200 000 kronor.

Martin Hammarström

[email protected]