Srf konsulterna lockar med gratis digitalt prov för lönekonsulter

Över 500 auktoriserade lönekonsulter räcker inte.

Zennie Sjölund

Under hela januari erbjuder Srf konsulterna kostnadsfri digital auktorisationsexamen inom lön för den som ansöker före den 31 januari 2021. Resten av auktorisationen kostar fortfarande. Enligt branschorganisationen växer intresset stadigt för auktorisation inom lön.

”Vi har nu passerat 500 Srf Auktoriserade Lönekonsulter vilket stärker och lyfter fram kompetensen hos en mycket viktig yrkeskår”, säger Zennie Sjölund som är branschansvarig lön hos Srf konsulterna, till tidningen Konsulten.

Det fjärde kvartalet i fjol summerade Srf konsulterna 54 nya Auktoriserade Redovisningskonsulter och 84 nya Auktoriserade Lönekonsulter.

Martin Hammarström

[email protected]