Srf Konsulterna vände förlust till vinst

Roland Sigbladh

Branschorganisationen Srf Konsulterna, med vd Roland Sigbladh, vände till vinst under räkenskapsåret som avslutades den sista april i år. Det framgår av årsredovisningen. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,56 miljoner kronor. Det kan jämföras med -2,33 miljoner kronor föregående verksamhetsår. Omsättningen steg med 5 procent till 63,8 miljoner kronor (60,7). Det är främst utbildningsverksamheten som står för intäktssökningen, medan intäkterna från service- och auktorisationsavgifter står och stampar.

Enligt hemsidan har förbundet nu 5 500 medlemmar, varav cirka 3 500 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter.

 

Finwire

[email protected]