Snart kan man slänga papperskvitton

”Det här förslaget innebär en avsevärd förenkling.”

Strömmer. Foto: Ninni Andersson

Regeringen vill avskaffa kravet på att räkenskapsinformation måste sparas i original. Företagen ska kunna slänga papperskvitton om de läses in och sparas digitalt.

”Bevarandekravet innebär onödig administration och kostnader för många företag. Det här förslaget innebär en avsevärd förenkling och en konkurrensmässig förbättring”, säger justitieminister Gunnar Strömmer i ett pressmeddelande.

Enligt nuvarande regler måste företag bevara räkenskapsinformation i sin originalform under drygt tre år, även om informationen sparas ner digitalt.

Regeringen föreslår att pappersmaterial med räkenskapsinformation bara ska behöva bevaras till dess att informationen överförts i digital form. Därefter kan materialet kastas. Ett bolag som reagerar positivt på förslaget är Pleo, som hjälper företag med utgiftshantering och betalkort.

”Ett steg i rätt riktning för att digitalisera vår marknad och något vi välkomnar”, säger produktchefen Marcus Granström.

Enligt regeringen kan förändringen innebära en besparing för företagen på 3,9 miljarder kronor per år. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

 

Martin Hammarström

[email protected]