Semcon åter till EY

Deloitte tappar revisionsuppdraget efter ett decennium.

EY gör comeback som revisionsbyrå börsnoterade teknikkonsulten Semcon. Deloitte, med påskrivande revisorn Jan Nilsson, har haft revisionsuppdraget för Semcon i tio år.

”Det stämmer att det i valberedningens förslag (inför stämman, RV:s anmärkning) finns med förslag om att EY väljs till revisor. Detta efter att valberedningen erhållit rekommendation från styrelsen. Styrelsens rekommendation har utarbetats efter genomfört anbudsförfarande i vilket EY har deltagit”, skriver Semcons IR-chef Isabelle Ljunggren till Revisionsvärlden.

Deloitte fakturerade Semcon 2,4 Mkr i fjol, varav 2,3 Mkr var för revisionsuppdraget. Göteborgsbaserade Semcon vill inte säga vem på EY som blir ansvarig. När byrån reviderade för tio år sedan hette de påskrivande revisorerna Göran Ekström och Björn Grundvall.

 

 

 

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se