Juridisk seger för LRF Konsult

Häststall för jordbruk nu bygglovsfria.

Lisa Kylenfelt

Mark- och miljööverdomstolen meddelade den 30 april en vägledande dom som slår fast att hästar på bete, eller foderproduktion till häst, i sig är jordbruk. Stall för häst och ridhus ska därmed, enligt Mark- och miljööverdomstolens senaste uttalande, i framtiden vara bygglovs­befriade i fall där du har tillhörande bete eller foderodling till hästarna.

Domen är en framgång för LRF Konsult, med juristen Lisa Kylenfelt, som drivit denna fråga tillsammans med LRF Häst sedan en annan domstolsseger 2017, då travtränaren Robert Berghs vann framgång i ett mål om snarlika jordbruksundantag från strandskyddsregleringen. Rättsfallet bidrog bl.a. till att vägledningen om strandskydd fick omarbetas. LRF Häst och LRF Konsult har sedan domen om strandskyddet meddelades, arbetat vidare för att rättsfallet ska användas även vid bedömningen av jordbruksundantaget i plan- och bygglagen, som anger att det inte krävs bygglov för en ekonomibyggnad för bl.a. jordbruk när den byggs utanför detaljplan.

Hittills har hästverksamheter inte beviljats samma undantag från bygglov som andra jordbrukare har. Jordbrukare med hästverksamhet har därför tvingats att söka bygglov för att bygga ekonomibyggnad, medan vanliga jordbrukare har kunnat nyttja bygglovsfrihet enligt undantaget för areella näringar i plan- och bygglagen.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se