Så stor upphandlingspuckel gav rotationsreglerna

Finansinspektionen nöjd - bolagen följer reglerna.

Antal företag (av 68 i enkäten) som har valt en ny revisor efter att revisorsförordningen trädde i kraft 2014. Källa FI.

Finansinspektionen (FI) har gjort en enkät med tio procent, 68 stycken, av totalt 679 företag av allmänt intresse, bland dem börsbolag och banker. Finansinspektionen ville kontrollera om företagen följer reglerna om byrårotation i EU:s revisorsförordning, regler som infördes i juni 2014. För företag av allmänt intresse innebär huvudregeln att de ska byta revisor och revisionsbyrå efter tio år. För finansiella bolag gäller strikt tio år utan möjlighet till förlängning. För börsbolagen kan revisionsuppdraget förlängas med ytterligare tio eller 14 år. De nya reglerna gav två toppår för rotation 2016-2017, varefter situationen tycks ha normaliserats.

Hela 56 procent av företagen valde ny revisor under åren 2014–2018. Totalt 31 procent av bolagen använder sig av övergångsregler. 7 procent (47 bolag om bolagen i enkäten är representativa) har haft samma revisor i mer än 20 år och behöver byta senast juni 2020. 18 procent (122 bolag om bolagen i enkäten är representativa) har haft samma revisor i mer än elva år och måste byta senast 2023.

Läs hela rapporten hos tidningen Balans.

 

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se