RSM Stockholm “saknade rutiner mot penningtvätt” – tvingas böta 600 000 kronor

RSM:s Stockholmskontor

Revisorsinspektionen (RI) tilldelar RSM Stockholm en varning, plus en en sanktionsavgift på 600 000 kr. Anledningen är att revisionsbolaget inte kunde uppvisa någon “allmän riskbedömning” vid RI:s kvalitetskontroll. Utöver det har byrån saknat rutiner för hur man ska följa penningtvättslagen. Sammantaget har detta “medfört att det saknats förutsättningar för de anställda att i de enskilda uppdragen vidta de övriga åtgärder som penningtvättslagen förutsätter. Dessa förhållanden har tillsammans medfört en väsentligt ökad risk för att revisionsbolagets tjänster kunnat användas som ett led i att genomföra eller dölja penningtvätt eller finansiering av terrorism. Bristerna är allvarliga och har förelegat under en längre tid”, skriver RI, som anser att “det rör sig om förhållandevis grundläggande och systematiska brister” när det gäller regelverket mot penningtvätt.

RI ser extra allvarligt på bristerna då de omfattar “en relativt stor verksamhet” som under verksamhetsåret 2020/21 omsatte 64 Mkr och i snitt hade 47 anställda. Bristerna har också förekommit under en längre tidsperiod – “av allt att döma sedan penningtvättslagen trädde i kraft år 2017”. 

Läs hela ärendet här: Dnr 2021-1781

Jonas Karanta

[email protected]