RI-chefen om högskolornas kritik mot utbildningsreform

”… även om vi inte tycker lika så har vi en fortsatt dialog”.

När nättidningen Realtid gick i genom remissvaren för utbildningsreformen för revisorer, som klubbades av regeringen i slutet av maj, avslöjades svidande kritik mot reformen från en rad högskolor och universitet, se tidigare artikel. Nu bemöter chefen för Revisorsinspektionen (RI) Per Johansson kritiken från högskolorna. De nya kraven är enligt Johansson mer i linje med internationella regler.

”Vi menar att vi höjer kvalitén i utbildningen genom att vi kopplar oss till den internationella standarden som talar om vad som är relevant för en revisor att kunna. Det uttrycks i 150 lärandemål som ger en kompetensprofil, det har ju inte funnits tidigare, säger Per Johansson till Realtid.

Han tycker att det är fel att oroa sig för en standardsänkning bara för att kravet på minst en kandidatexamen i företagsekonomi, liksom krav på högskolekurser i juridiska ämnen, tas bort. Han betonar att utbildningen bara är en del i kvalitetskontrollen, revisorsexamen kommer att vara kvar. De som klarat provet behöver sedan ansöka om auktorisation, som dessutom måste förnyas vart femte år.

”Så att det inte blir något missförstånd: Hela den här vägen att bli auktoriserad består av många olika steg och provet är kvar. Det finns en oro att kvalitén skulle försämras men man kommer ju inte igenom här utan att klara provet och auktorisationen. Sen är revisorn hela tiden under hela sitt yrkesliv föremål för löpande kvalitetskontroll”, säger Per Johansson till Realtid.

Han anser inte att RI kört över högskolorna.

”Vi har lyssnat och analyserat, men vi lyssnar ju på alla remissinstanser och vi måste göra vår analys utifrån vårt uppdrag. Det har varit en jättevärdefull diskussion och dialog med representanter för högskola och universitet och även om vi inte tycker lika så har vi en fortsatt väldigt konstruktiv dialog. Alla värdesätter den här dialogen som inte har funnits tidigare där vi faktiskt pratar om hur revisorsutbildning ska se ut”, säger Per Johansson till nättidningen.

Martin Hammarström

[email protected]