Corona stoppar revisorsprovet

“Ett tungt men tillika nödvändigt beslut” kallar Revisorsinspektionen åtgärden att ställa in det prov för revisorsexamen som skulle ha hållits i Stockholm, Göteborg och Malmö den 23-24 november.

“Revisorsinspektionen måste ta sitt ansvar för att bidra till en minskad smittspridning i samhället. Just nu befinner vi oss i ett synnerligen allvarligt läge i pandemin. Inte ens med beaktande av de särskilda åtgärder som redan har vidtagits inför höstens prov, eller de ytterligare åtgärder som med kort varsel hade kunnat vidtas, skulle provet ha kunnat genomföras på ett sätt som inte kommit i konflikt med de råd och rekommendationer som gäller för regionerna. Det hade dessutom inneburit en risk för ytterligare smittspridning som inte hade varit försvarbar i det allvarliga läge som Sverige befinner sig i”, skriver Revisorsinspektionen på sin webbplats.

Myndigheten uttrycker medkänsla för de som investerat mycket tid i förberedelser. Nästa provtillfälle är planerat till maj 2021.

Beskedet kom på torsdagen, alltså endast några dagar innan provet skulle ha genomförts. Examensavgifterna kommer att återbetalas, samtliga anmälda till provet kommer att kontaktas om detta.

Revisorsinspektionen planerade länge att hålla provet, trots pandemin, men i måndags kom regeringens besked att man sänker gränsen för allmänna sammankomster till max åtta personer. Visserligen klassas revisorsprovet troligen inte som en allmän sammankomst i stil med en gudstjänst eller konserter, men enligt Statsminister Stefan Löfven är “åtta den nya normen i samhället”.

Martin Hammarström

[email protected]