Revisorn utmanar mjukvarujättarna

Agoy lanseras som reaktion på ”oligopol” inom programvara.

Agoys grundare Carl-Magnus Falk med kodaren Stellan Garhammar och Philip Andersson, teknisk chef.

Startuppbolaget Agoy är redo att lansera sitt nyutvecklade webbaserade bokslutsprogram. Bolaget, som Revisionsvärlden skrev om redan i fjol, vill utmana etablerade aktörer som Wolters Kluwers Capego och Visma Bokslut.

“Objektivt sett har vi en oligopolmarknad för årsbokslut där få aktörer kan göra höga vinster och där vi har en avsaknad av utveckling, vilket är negativt för branschen. Agoy är en reaktion på detta”, säger Agoys grundare, auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk.

Hittills har Agoy tagit in 6 Mkr i riskkapital. Nu är det upp till bevis för startupbolaget, som har fyra kodare anställda plus vd Carl-Magnus Falk. Parallellt med mjukvaruföretaget driver han revisions- och redovisningsbyrå Falköga. Båda bolagen sitter på samma kontor i centrala Stockholm.

”Synergieffekterna av att driva en revisionsbyrå samtidigt som vi skapar framtidens period- och årsbokslutsprogram är stora. Inledningsvis var det givetvis mycket att göra med att driva två bolag men nu fungerar det som sagt bra”, säger Carl-Magnus Falk.

Bland investerarna i Agoy märks Johan Berg, tidigare VD för bl.a spelutvecklingsbolaget Boss Media och affärssystemen IBS och Aditro. Han har har idag ett antal styrelseuppdrag i programvarubolag och har tidigare även suttit i styrelsen för Fortnox. En annan investerare är Växjöbaserade Softwerk, som gjorde en så kallad digital due-diligence (granskning av koden) inför den senaste nyemissionen.

”Vi fick godkänt och det slutade med att Softwerk investerade i bolaget. Även anställda på både Falköga och Agoy har investerat i de olika nyemissionerna vilket känns fantastiskt.”, säger Carl-Magnus Falk, som fortfarande är majoritetsägare.

Vad skiljer Agoy från exempelvis Kluwers Capego och Visma Bokslut?

”Vi har lagt stor vikt vid att programmet ska vara enkelt att lära sig och gå snabbt att implementera. Vi vill reducera antalet klick man som användare måste göra för att komma vidare i bokslutet.”

Och vilka är Agoys svaga sidor?

”Vid lanseringen har Agoy stöd för årsbokslut, periodbokslut och årsredovisning, men vi har i dagsläget inga moduler för skatt eller transaktionsanalys. Det är något vi jobbar hårt med.”

Hur mycket kommer programmet att kosta?

”Det är inte bestämt, men det kommer att vara väsentligt lägre än de konkurrerande programmen. Vi vill dock understryka att vi inte är en budgetlösning, vi har bara för avsikt att ta ‘rätt pris’. Alltså ett marknadsmässigt pris som inte är en konsekvens av en dåligt fungerande marknad.”

Det är svårt för auktoriserade revisorer att bedriva sidoverksamhet. Hur har du löst det?

”Jag kommer i samband med lansering att ta ett ordentligt kliv tillbaka och mer bidra med goda råd.”

Martin Hammarström

[email protected]