”Revisorer tar skadeståndskravet personligt”

Advokaten och medierådgivaren om stämningar mot revisorer.

elin-awerstedt
Elin Awerstedt

På senare år har det blivit vanligare att revisorer och revisionsbyråer hamnar i domstol. I flera uppmärksammade fall, som exempelvis Kraft & Kultur-målet, har byråer stämts på miljardbelopp. Mot den bakgrunden arrangerade Revisionsvärlden den 29 september ett seminarium med en tvistemålsexpert och en medierådgivare; Elin Awerstedt vid Frank Advokatbyrå och Weje Sandén vid kommunikationskonsulten Hallvarsson & Halvarsson.

”Alla revisionsbyråer riskerar att bli stämda, men stora byråer har fler revisorer och ofta större revisionsuppdrag. Det gör dem mer exponerade för risken att drabbas av skadeståndsansvar än mindre byråer”, säger Elin Awerstedt.

Hon har en lång erfarenhet av kommersiella tvister och pekar på att en sak som skiljer mål som rör revisorer från andra tvister är att revisorn kan anmälas till Revisorsnämnden, en process som ofta föregår domstolsprocessen.

”En annan iakttagelse är att många revisorer tar skadeståndskravet personligt, vilket kanske inte är så konstigt. En revisor har ett personligt ansvar”, säger Elin Awerstedt.

weje-liten
Weje Sandén

Ytterligare en aspekt är att stämningarna mot revisorer och revisionsbyråer utspelas i domstol inför öppen ridå, medan många liknande tvister mellan bolag avgörs i tysthet i skiljedomstolar.

Medierådgivaren Weje Sandén ger rådet att tänka på kommunikationsaspekten redan från början vid en stämning. Allmänheten och media har stora förväntningar på revisorer och rapporterar gärna om processen, i alla fall inledningsvis.

”Den juridiska processen tar lång tid, så det är den mediala domen som kommer först. I mötet med media har revisorer och andra yrkesgrupper med tystnadsplikt en tendens att använda den som en förevändning för att inte säga någonting alls”, säger Weje Sandén.

Han anser att det kommunikativt är bättre att säga någonting, kanske ge en generell beskrivning av situationen, än att vara helt tyst. Annars sätter motparten agendan och skapar tidigt en bild i media av vem som har skulden.

Många revisorer som blir stämda eller anmäls till Revisorsnämnden känner sig ensamma i sin situation. Därför är det viktigt att byrån ger fullt stöd till en utsatt revisor. Elin Awerstedt tror att många revisorer är så måna om att göra ett bra jobb och hålla klienten på gott humör att de slentrianmässigt kan ta på sig ett onödigt stort ansvar när en klient är missnöjd.

”Det är en naturlig reaktion när man är mån om sin klient, men det kan slå tillbaka senare i en process och exempelvis leda till att man inte backas upp av försäkringen”, varnar Awerstedt.

Vida Tenhunen Salehi

[email protected]