”Revisionsbranschen ligger efter digitalt, men vi jobbar för att komma ifatt”

Referat från Revisorsinspektionens seminarium om digitalisering.

Jeff Wong

“Revisionsbranschen ligger efter många andra branscher i fråga om digitalisering, men vi jobbar för att komma ifatt”. Det sa amerikanen Jeff Wong, Global Chief Innovation Officer på EY, på onsdagen vid Revisorsinspektionens webbsända seminarium om digitaliseringen av revisionsbranschen.
Jeff Wong, som medverkade i en förinspelad film, tycker inte att utmaningarna – eller de potentiella vinsterna – av digitaliseringen inom revision är särskilt annorlunda jämfört med andra branscher.

”Tekniken hjälper oftast revisorn att göra vad hon eller han alltid gjort, men mycket snabbare och säkrare.”

Jeff Wong ger flera exempel på digitala tekniker som används redan idag.

”Vi jämför den aktuella revisionen med revisioner av andra bolag i samma bransch, för att se om vi gör tillräckligt, men vi skulle behöva utveckla detta mycket mer. Vi behöver även fundera på revisorns plats i ekosystemet, i förhållande till de reviderade företagen och myndigheter”, säger Jeff Wong.

De stora byråerna har stor digital kunskap inom nätverken, men it-folket arbetar för långt från revisorerna.

”En nyckelfråga för framtiden är att den tekniska kompetensen flyttas ut till revisionsteamen. Det får konsekvenser. Vi bör ändra våra sätt att både rekrytera och utbilda revisorer.”

På seminariet medverkade även framtidsforskaren Magnus Kempe, director på konsultbolaget Kairos Future.

Han anser att den enskilt viktigaste frågan – nationellt – när det gäller revision och redovisning, är att företagen går över till e-fakturering. Då kan revisorer analysera både intäkter och kostnader med AI på ett mycket mer effektivt sätt än om fakturorna skickas på papper eller som PDF-filer.
AI förutsätter standardiserad och jämförbar data. E-fakturor möjliggör enligt Kempe automatiserade intag av information till banker, revisionsbyråer eller myndigheter. Många länder i Europa lägger före Sverige när det gäller e-fakturering.

”De byråer som vekar i länder som e-fakturerar kommer att ha ett försprång när det gäller att utveckla nya tekniker. De svenska byråerna kommer att ha en stor nackdel så länge vi inte går över till e-fakturering i större utsträckning”, säger Magnus Kempe, som förespråkar standarden Peppol.

Claire Ingram Bogusz, lektor i informatik vid Uppsala universitet, förklarar revisionsbranschens eftersläpning när det gäller digitalisering och automatisering med att byråerna oftast vill köpa kompletta och fungerande produkter (som kanske inte finns idag). Särskilt mindre byråer kan eller vill inte själva skapa innovation.

”Många företag vill ha en komplett produkt. Många vill vara väldigt effektiva, och det står i motsats till att vara elaborativ (utvecklingsorienterad, RV:s anmärkning). Det måste finnas utrymme att misslyckas. De utmaningar branschen står inför innebär väldigt mycket utforskning”, säger Claire Ingram Bogusz.

Martin Hammarström

[email protected]